مراسم و اعیاد

برگزاری عید نوروز و سایر اعیاد ملی به عنوان یک جشن ملی از نظر عزیزان اهل‌سنت چه حکمی دارد؟ و قول راجح از نظر شما چیست؟

شماره: 
417

این‌گونه اعیاد باستانی و ملی اگر از روی اعتقاد نباشد و جنبه‌ی تقدس نداشته باشد و در مراسم آن‌ها کارهای خلاف شرع انجام نگیرد، شرکت در آن‌ها اشکالی ندارد، گرچه برخی از علما شرکت در اعیاد باستانی و ملی را جایز نمی‌دانند.

همزمانی محتوا