قضاوت و مجازات

در مورد زنا آیا چیزی به نام زنای محصنه و غیرمحصنه از نظر اهل‌سنت وجود دارد؟ یعنی آیا حکم زنای مجرد و متاهل فرق می‌کند؟

شماره: 
342

زنای محصنه و غیرمحصنه وجود دارد، کسی که از راه مشروع و صحیح ازدواج کرده باشد، و بعد از ازدواج مرتکب زنا شود، به آن زنای محصنه گفته می‌شود و با استناد به حدیث، حکم او رجم است. «لایحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث، النفس بالنفس، و الثیّب الزانی، و التارک لدینه المفارق للجماعة»[بخاری و مسلم].
اما فردی که ازدواج نکرده باشد و مرتکب زنا شود، به آن زنای غیرمحصنه گفته می‌شود و حکم آن با استناد به آیه‌ی 2 سوره نور، زدن صد تازیانه به او است.

آیا حکم سنگسار کردن در این زمان قابل اجرا است و آیا می‌توان به دلایل حقوق بشر غربی از آن منصرف شد؟

شماره: 
288

در قرآن درباره‌ی سنگسار نمودن آیه‌یی وجود ندارد، اما در احادیث آمده است که پیامبر(ص) مرد و زن غامدیه را که مرتکب زنا شده بودند، سنگسار نمود.
جمهور علما برای سنگسار نمودن مرد و زنی که ازدواج نموده باشند و بعد از آن مرتکب زنا شوند، به این روایت استدلال کرده‌اند. در صورتی‌که حکومت اسلامی برپا باشد، باید احکام اسلام اجرا شود.

اگر کسی پیش از اثبات زنا توبه کند، و بعد حکم زنا ثابت شود، آیا باز باید حد بر او اجرا شود؟

شماره: 
275

اجرای حدود با پذیرش توبه متفاوت است. توبه نمودن راستین را جز خداوند و خود آن فرد نمی‌داند، حتی اگر فرد توبه هم کرده باشد، آن توبه تنها عذاب اخروی را از فرد دور می‌نماید، اما در صورت اثبات حکم، باید حد دنیوی بر او اجرا شود. گرچه توبه‌ هم کرده باشد، تا درس عبرتی برای دیگران باشد و کسی به خودش جرأت ندهد که حرمت‌ها را بشکند و مرتکب چنین گناهی گردد.

حکم لواط چیست؟ و اگر فرد مجردی چنین کاری انجام داده باشد، چه حکمی دارد؟

شماره: 
202

چنین کاری حرام است، فرد با انجام آن کار، مرتکب گناه کبیره می‌شود، دیدگاه فقهای اسلام درباره‌ی حد آن متفاوت است که بیشتر آنان می‌گویند، حد آن همان حد زنا است.

اگر جایی انسان حق ورود نداشته باشد، ولی در عین حال وارد شود و چیزی را سرقت کند، آیا این مکان برای آن جنس دزدیده‌ شده حرز محسوب می‌شود یا نه؟

شماره: 
125

اگر در خانه بسته باشد، برای اموال داخل خانه، حرز به شمار می‌آید، اما اگر در خانه باز باشد، حرز نیست. برگرفته از کتاب‌های «المهذب» ابواسحاق شیرازی، و «الحاوی الکبیر» ماوردی.

اگر کسی به دام زنا افتاد باشد، آیا توبه از آن باز مستوجب سنگسار است؟ و در صورت توبه، آیا خداوند آن را می پذیرد؟

شماره: 
73

اگر با شهادت چهار نفر مرد یا با اقرار خود فرد عمل زنا اثبات شود، باید حد بر او اجرا شود. اگر توبه نماید، توبه‌ی وی نزد خداوند پذیرفته می‌شود، اگر خدا بخواهد، کیفر اخروی بر آن فرد نیست. باید توجه داشت که توبه او مانع اجرای حد او نمی‌شود.

حکم فرزندی که از اسلام برگشته و به دین دیگری گرویده و یا به طور کلی از خداباوری برگشته چیست؟ آیا در مجازات های اسلامی برای چنین افرادی مجازات هایی مقرر گشته است؟

شماره: 
56

اگر فردی از روی آگاهی دین اسلام را پذیرفته باشد،‌ سپس از دین اسلام باز گردد یا به دین دیگری بگرود،‌ مرتد به شمار می آید؛‌ که در میان علما درباره ی مجازات مرتد اختلاف نظر وجود دارد؛‌ که برخی رأی به کشتن او داده اند،‌ و برخی رأی به نکشتن او داده‌اند.
رأی دوم: یعنی نکشتن او،‌ ترجیح دارد، و لازم است به چنین افرادی آگاهی بیشتری داده شود. (الله أعلم)‌

همزمانی محتوا