قضاوت و مجازات

آیا دیه حرام است؟

شماره: 
0

گرفتن دیه از لحاظ شرعی در برابر مقتول یا دیه در برابر نقص عضو درست است. خداوند می‌فرماید: (و من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة و دیة‌ مسلمة الی أهله)[نساء:92]
«کسی که مؤمنی را به خطا بکشد، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهایی را به خانواده کشته شده بپردازد.»
اگر کسی فردی را عمدی بکشد، باید قاتل قصاص و کشته شود، اما اگر اولیای دم از قصاص درگذرند، می‌توانند در برابر آن دیه مقتول خود را بگیرند.

کشتن نوجوانی به احتمال کفر در آینده در داستان موسی و خضر که خضر جوانی را می‌کشد: [موسی و خضر] رفتند تا به پسری رسیدند. [خضر] او را کشت.

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
موسی گفت: آیا جان پاکی را بی آنکه مرتکب قتلی شده باشد، می‌کشی؟ مرتکب کاری زشت گردیدی... [خضر گفت] اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند، ترسیدیم که آن دو را به عصیان و کفر دراندازد. خواستم تا در عوض او پروردگارشان چیزی نصیب‌شان سازد به پاکی، بهتر از او و به مهربانی نزدیک تر از او.[آیه۱۰] منتقدان در باب این آیه معتقدند که مجموعه قوانین کیفری دنیای مدرن، مجازات کودکان نابالغ را نمی‌پذیرند. همچنین هیچ فردی را نمی‌توان به احتمال آنکه ممکن است در آینده مرتکب جرم شود، مجازات کرد. مجازات به جرم ارتکابی تعلق می‌گیرد، نه جرم ناکرده. در مقابل بیان می‌شود خضر ماموریتش در نظام تکوین و موسی ماموریتش در نظام تشریع است و به همین دلیل این دو با هم جمع شدنی نیستند. در نظام تشریع که همه پیامبران نماینده آن هستند، هیچ‌کس از جمله خود این پیامبران مجاز به انجام اعمالی مشابه اعمال خضر -همچون کشتن یک انسان بی‌گناه به احتمال انجام کار نادرست در آینده- نیستند.

حکمت انجام آن کارهای خارق‌العاده برای ما انسان‌ها روشن نیست و آن یک حادثه بود که میان آن بنده‌ی صالح و موسی-علیه‌السلام- انجام گرفت. هیچکدام از علما در اجرای حکم به آن داستان استناد نکرده‌اند و نمی‌کنند و آن را مصدر و منبع قانون‌گذاری قرار نداده‌اند.

چرا کسی را که مسلمان هست اگر با اختیار خود اسلام را کنار بگذارد، می‌توان او را کشت؟ انسان اختیار دارد و قدرت تصمیم‌گیری. لطفاً دلیل آن را توضیح دهید.

شماره: 
0

کسی که از دین اسلام باز گردد، مرتد می‌شود، دیدگاه علما درباره حکم مرتد متفاوت است، برخی به طور مطلق گفته‌اند: هرکسی مرتد گردد، بعد از اتمام حجت و تبیین، اگر توبه نکند، باید کشته شود، برخی میان مرتد تفاوت قائل شده‌ و گفته‌اند: مرتد اگر بعد از ارتداد بر ضد اسلام تبلیغ کند و برای بدبین کردن دیگران نسبت به اسلام تلاش نماید، او باید بعد از اتمام حجت،‌ کشته شود. اما اگر کسی مرتد شود و بر علیه اسلام تبلیغ ننماید، کشته نمی‌شود.
البته اجرای احکام بر عهده حکومت اسلامی است، نباید فرد چنین حکم‌هایی را صادر و اجرا نماید.
برای آگاهی بیشتر به کتاب‌هایی که در این زمینه نگاشته شده‌اند، مراجعه شود.

با عرض سلام آیا تقلب در کنکور حرام است یا خیر با توجه به این که حالا دانش آموزان زیادی به این کار روی آورده اندو اگر این کار را نکنی تعداد زیادی در کنکور رتبه ی خوب تری از ما می گیرند

شماره: 
0

تقلب در کنکور جایز نیست، چون سبب می شود حق افرادی که کوشش نموده و تلاش کرده اند تباه شود و افراد ناشایست جای افراد شایسته را بگیرند.

رفتن به دادگاه کفار و پلیس کافر برای گرفتن حق خود جایز است یا خیر، در این مورد دلیلی صحیحی وجود دارد؟

شماره: 
0

در هر کشوری فرد برای گرفتن حق خود باید از راه‌های قانونی آن کشور اقدام نماید و حق خود را به دست آورد.