عرف و عادت های اجتماعی

اهل‌سنت بازی شطرنج را حلال می‌دانند یا حرام؟ در صورت حلال بودن به چه دلیل؟ در صورت حرام بودن به چه دلیل؟

شماره: 
386

دیدگاه علما درباره‌ی شطرنج متفاوت است، برخی گفته‌‌اند: بازی شطرنج حرام است، برخی گفته‌اند؛ مکروه است و برخی نیز گفته‌اند: مباح است و هر کدام از علما برای دیدگاه خود، ادله‌ای دارند، دیدگاهی که ترجیح داده‌ می‌شود، بازی با شطرنج اگر برای قمار نباشد، مباح است.
برای آگاهی بیشتر از دلایل موافقان و مخالفان شطرنج به کتاب حلال و حرام یا دیدگاه‌های فقهی معاصر دکتر یوسف قرضاوی مراجعه شود.

آیا احکام اسلامی برای مسلمانی که در غرب زندگی می‌کند هم قابل اجراست و حکمش عملی می‌شود؟ مانند ربا در بانک‌های غربی و زنا و...؟

شماره: 
289

کسی که دین اسلام را پذیرفت، باید در هر مکانی که هست به احکام اسلام پایبند باشد. به ویژه در رعایت احکام مهمی همچون ربا و زنا که با استدلال‌های متقن قرآن و سنت، حرام شده‌اند، باید از آنها به شدت بپرهیزد. بی‌شک بعد از آن‌که جرم مسلمانی به اثبات رسید، حد باید بر او اجرا شود، زندگی کردن در کشورهای غیراسلامی سبب ساقط شدن حد از او نمی‌شود، بلکه در صورت وجود شرایط و فراهم شدن زمینه‌های اجرای حد، توسط حکومت حد او اجرا می‌شود.

آیا ختنه‌ی دختران هم مانند ختنه‌ی پسران سنت است؟

شماره: 
201

به نظر بعضی از فقها، ختنه‌ی دختران نیز سنت است، البته به آن تأکید نشده است و انجام آن بیشتر به عرف منطقه بستگی دارد.

آیا استعمال موسیقی حرام است؟

شماره: 
158

موسیقی برای آرامش روان فرد تأثیر بسیاری دارد، از این رو موسیقی و آوازی که محرک و دربرگیرنده‌ی فحش و بدگویی و تشویق به گناه نباشد، اشکالی ندارد.
اگر کسی از شنیدن موسیقی و آواز قصد آرامش روان را داشته باشد، و می‌خواهد برای انجام کارهای نیک نیرو و نشاط بگیرد، خوب است، اما اگر در شنیدن آواز و موسیقی قصد معصیت داشته باشد، گناهکار به شمار می‌آید. و اگر فردی بدون این که قصدی برای گوش دادن به موسیقی داشته باشد، چنان کاری لغو و بیهوده است. برای آگاهی بیشتر به کتاب دیدگاه‌های فقهی معاصر مجلد 2 ص 157 و کتاب حلال و حرام، ص 364 مراجعه شود.

مالکیت و حق انتشار و چاپ آثار معنوی نویسنده ای که در زمان حیات خویش موفق به انتشار یا چاپ آثار خویش نشده با چه کسی است؟

شماره: 
110

مالکیت آثار و چاپ آنها با ورثه‌ی شرعی و قانونی است و بدون اجازه آنها هرگونه اقدام غیرجایز و نامشروع و تصرف عدوانی به شمار می‌آید.

همزمانی محتوا