طهارت و نجاست

در هنگام اتمام معاشقه با همسر بدون ارضای جنسی، گاها یکی دو قطره چسبناک بر روی لباسم میبینم و همچنین بعد از اتمام کار دستشویی گاها یکی دو قطره چسبناک را احساس میکنم. آیا حکم شرعی آن انجام غسل است یا فقط پاک کردن جای مورد نظر؟ آیا حکم آن دو مورد متفاوت است؟

شماره: 
0

به این پرسش ها پیشتر جواب داده شده است. باز برای یادآوری بیان می‌شود آبی که بعد از معاشقه بیرون می‌آید بی آن که فرد ارضا شود، مذی است و قطرات سفیدی که بعد از ادرار می‌آید ودی است و هر دو بمانند ادرار نجس هستند و باید شسته شوند، اما غسل را واجب نمی کنند.

با سلام. درباره طهارت سوال داشتم. هر از گاهی( و نه همیشه) بعد از طهارت، هنگام خروج، احساس میکنم که یک یا دو قطره ادرار از من خارج میشود. البته در حد احساس. اما یک احساس قوی که کاملا حس می‌شود که گویا واقعا ادار خارج می‌شود. بعضی وقتها در همان لحظه برای دف

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام. درباره طهارت سوال داشتم. هر از گاهی( و نه همیشه) بعد از طهارت، هنگام خروج، احساس میکنم که یک یا دو قطره ادرار از من خارج میشود. البته در حد احساس. اما یک احساس قوی که کاملا حس می‌شود که گویا واقعا ادار خارج می‌شود. بعضی وقتها در همان لحظه برای دفع شک، مجرای ادرار را نگاه کرده ام. اما شاهد هیچ گونه خیسی ناشی از ادرار نبوده ام. این مساله به کرات برای من اتفاق افتاده. شک حاصله آزار دهنده است. سوال اول اینکه: آیا واقعا این حس بجا است و نجاست خارج می‌شود؟ شخصا یک یا دوبار که بررسی کرده‌ام اثری از خیسی مشاهده نشده. پس این حس چیست؟ سوال دوم: با این حس چکار کنم؟ آیا باید لباس زیر عوض شود؟ در چند پاسخ عرض کرده بودید که با چیزی مجرای ادرار پوشانده شود...اما این مساله کار چند روز است؟ در ضمن برای من این اتفاق همیشه نیست و هر از گاهی سراغم می‌آید. خواهشا در مورد این حس که آیا واقعا بعد از آن ادرار خارج می‌شود یا نه و اینکه با آن شک چکار باید کرد توضیح بفرمایید.

اگر خودت بعد از بررسی خیسی ناشی از ادرار را ببینید پس لازم است آن را بشویید، اما اگر ادرار نبینید و تنها احساس باشد به آن توجهی نکنید که وسوسه شیطان است. و می‌خواهد ذهن مسلمان را بیهوده مشغول سازد.

با سلام. اگر چند دقیقه بعد از ادرار کردن و اتمام کردن چند قطره ادار بطور غیرارادی از آلت تناسلی خارج شود طبق دستور شرع برای حل این مشکل چه باید کرد؟ بنده متاسفانه مدت دوسال است که این مشکل‌رو دارم. ممنونم از پاسخگویی شما جزاک الله خیرا

شماره: 
0

برای پاک نمودن مجرای ادرار بعد از ادرار بهتر است مدتی درنگ شود تا مجرابه طور کامل پاک گردد سپس شسته شود. این یک نوع بیماری است و برای از بین بردن آن بهتر است به پزشک متخصص مراجعه شود. اگر درمان نشود و فرد پیوسته دچار آن بیماری باشد، برای گزاردن نماز فرد خود را بشوید و سر آلت را با پارچه و چیزی نظیر آن بپوشاند یا شرت بپوشد و وضو بگیرد و بی درنگ نمازش را بگزارد و در نماز بعدی شرت را عوض کند و برای هر نماز فرض یک وضو بگیرد.

مرفق به چه معناست و چرا در قرآن در آیه‌ی وضو از کلمه مرافق استفاده شده؟ اما برای شستن پا کعبین بکار برده شده. مرافق جمع است اما کعبین مثنی.

شماره: 
0

برای هر دستی یک آرنج است، اما برای هر پایی دو کعب (قوزک) است، اگر خداوند متعال کعوب می‌فرمود آن بیان کننده واجب بودن شستن دو کعب نمی‌شد در آن حالت اگر فرد یک قوزک را می‌شست برای او کفایت می‌کرد اما خداوند می‌خواهد که مخاطبین هر کدام از پاهایشان را با دو قوزک بشویید.

آیا وقتی که عذر شرعی داریم برداشتن موهای بدن مثل دست وپا و... ایرادی داره؟

شماره: 
0

برداشتن موهای زاید بدن و چیدن ناخن در زمان وجوب غسل و داشتن عذر شرعی اشکالی ندارد

برای مسح گوش آیا دوباره دست به آب زنیم؟

شماره: 
0

مسح گوشها در وضو سنت است و نیز سنت است با آب تازه آن مسح شود و برخی از علما گفته‌اند با آبی که سرش را مسح نموده با همان گوش را نیز مسح کند.

آیا می‌توان بر آب مذی آب پاشید که لباسمان پاک شود چرا که برای جوانان دوری از آن سخت است و حدیث داریم؟

شماره: 
0

اگرمذی به بدن برسد آن بخش از بدن باید شسته شود اما اگر به لباس جوان بخورد پاشیدن آب بر روی آن برای پاک شدن‌اش کافی است به سبب آن که پرهیز آن برای جوانان دشوار است و این رخصت به آنان داده شده است. سهل بن حنف گوید: من از فراوانی مذی به تنگ آمده بودم و به علت وجود فراوان آن غسل می‌کردم تا اینکه آن را با پیامبر (ص) در میان گذاشتم و آن حضرت فرمودند: تنها وضو گرفتن برای تو کافی است و غسل لازم نیست گفتم اگر به لباسم برسد چطور فرمود کافی است یک کف دست را پر از آب نموده و بر آن جای از لباس که به آن اصابت کرده است بپاشی. (ابوداوود، ابن ماجه، ترمذی)

آیا برای خواندن قرآن توسط نرم افزارهای روی گوشی و دست زدن به کلمات آن باید وضو داشته باشیم؟ حجاب خانم‌ها برای خواندن قرآن از روی گوشی چگونه باشد؟

شماره: 
0

الف: خوانددن قرآن از روی گوشی مانع شرعی ندارد، اما در حالت بی وضویی به کلمات قرآن و آیات آن دست نزند.
ب- رعایت حجاب برای خواندن قرآن لازم نیست، رعایت حجاب اسلامی در حضور مرد نا محرم واجب است.

آیادست زدن به قرآن در زمان پریودی جایز است یا نه؟

شماره: 
0

به پاسخ سوال در همین بخش مراجعه شود.

همزمانی محتوا