طهارت و نجاست

با سلام. اگر چند دقیقه بعد از ادرار کردن و اتمام کردن چند قطره ادار بطور غیرارادی از آلت تناسلی خارج شود طبق دستور شرع برای حل این مشکل چه باید کرد؟ بنده متاسفانه مدت دوسال است که این مشکل‌رو دارم. ممنونم از پاسخگویی شما جزاک الله خیرا

شماره: 
0

برای پاک نمودن مجرای ادرار بعد از ادرار بهتر است مدتی درنگ شود تا مجرابه طور کامل پاک گردد سپس شسته شود. این یک نوع بیماری است و برای از بین بردن آن بهتر است به پزشک متخصص مراجعه شود. اگر درمان نشود و فرد پیوسته دچار آن بیماری باشد، برای گزاردن نماز فرد خود را بشوید و سر آلت را با پارچه و چیزی نظیر آن بپوشاند یا شرت بپوشد و وضو بگیرد و بی درنگ نمازش را بگزارد و در نماز بعدی شرت را عوض کند و برای هر نماز فرض یک وضو بگیرد.

مرفق به چه معناست و چرا در قرآن در آیه‌ی وضو از کلمه مرافق استفاده شده؟ اما برای شستن پا کعبین بکار برده شده. مرافق جمع است اما کعبین مثنی.

شماره: 
0

برای هر دستی یک آرنج است، اما برای هر پایی دو کعب (قوزک) است، اگر خداوند متعال کعوب می‌فرمود آن بیان کننده واجب بودن شستن دو کعب نمی‌شد در آن حالت اگر فرد یک قوزک را می‌شست برای او کفایت می‌کرد اما خداوند می‌خواهد که مخاطبین هر کدام از پاهایشان را با دو قوزک بشویید.

آیا وقتی که عذر شرعی داریم برداشتن موهای بدن مثل دست وپا و... ایرادی داره؟

شماره: 
0

برداشتن موهای زاید بدن و چیدن ناخن در زمان وجوب غسل و داشتن عذر شرعی اشکالی ندارد

برای مسح گوش آیا دوباره دست به آب زنیم؟

شماره: 
0

مسح گوشها در وضو سنت است و نیز سنت است با آب تازه آن مسح شود و برخی از علما گفته‌اند با آبی که سرش را مسح نموده با همان گوش را نیز مسح کند.

آیا می‌توان بر آب مذی آب پاشید که لباسمان پاک شود چرا که برای جوانان دوری از آن سخت است و حدیث داریم؟

شماره: 
0

اگرمذی به بدن برسد آن بخش از بدن باید شسته شود اما اگر به لباس جوان بخورد پاشیدن آب بر روی آن برای پاک شدن‌اش کافی است به سبب آن که پرهیز آن برای جوانان دشوار است و این رخصت به آنان داده شده است. سهل بن حنف گوید: من از فراوانی مذی به تنگ آمده بودم و به علت وجود فراوان آن غسل می‌کردم تا اینکه آن را با پیامبر (ص) در میان گذاشتم و آن حضرت فرمودند: تنها وضو گرفتن برای تو کافی است و غسل لازم نیست گفتم اگر به لباسم برسد چطور فرمود کافی است یک کف دست را پر از آب نموده و بر آن جای از لباس که به آن اصابت کرده است بپاشی. (ابوداوود، ابن ماجه، ترمذی)

آیا برای خواندن قرآن توسط نرم افزارهای روی گوشی و دست زدن به کلمات آن باید وضو داشته باشیم؟ حجاب خانم‌ها برای خواندن قرآن از روی گوشی چگونه باشد؟

شماره: 
0

الف: خوانددن قرآن از روی گوشی مانع شرعی ندارد، اما در حالت بی وضویی به کلمات قرآن و آیات آن دست نزند.
ب- رعایت حجاب برای خواندن قرآن لازم نیست، رعایت حجاب اسلامی در حضور مرد نا محرم واجب است.

آیادست زدن به قرآن در زمان پریودی جایز است یا نه؟

شماره: 
0

به پاسخ سوال در همین بخش مراجعه شود.

با سلام اگر مدت زمان دوران قاعدگی بیشتر از حد معمول (سی روز) طول بکشد انجام فرایض دینی به چه صورت می‌باشد؟ لطفا در اسرع وقت جواب بدهید ممنون

شماره: 
0

حداکثر دوران قاعدگی نزد شافعیه پانزده روز و نزد حنفیه ده روز است، و بیش از آن خون قاعدگی نیست به آن خون استحاضه گفته می‌شود زن باید در آن زمان فرایض دینی خود را انجام دهد

من دیروز یک مقداری با پدرم سر سوِء تفاهم جر و بحث کردم و برای اثبات یک چیزی به ناگهان دستم را محکم روی قرآن زدم و قسم خوردم (در حالت عصبانیت). بعد یادم آمد که من جنب بودم و غسل نکردم . آیا گناه بزرگی مرتکب شده‌ام؟ چکار باید بکنم؟

شماره: 
0

جر و بحث با پدر و مادر گناه دارد برای آگاه ساختن دیگران به ویژه پدر و مادر باید سخن نیک و نرم گفته شود و لازم است فرد بر نفس خود کنترل داشته باشد و هنگام خشمگینی خشم خود را فرو برد و از خطای دیگران در گذرد. کار شما گناه بوده و لازم است استغفار کنید و کفاره سوگند خودتان را بدهید. کفاره سوگند ده وعده غذا دادن به ده مسکین است و اگر فرد توان آن را نداشته باشد سه روز روزه بگیرد.

اگر در ابتدای غسل نیت وضو داشته باشیم مضمضه و استنشاق هم کنیم اما در حین انجام غسل اگر دستمان به آلت تناسلیمان بخورد حکمش چیست؟ با آن غسل نمیتوان نماز خواند؟ (مذهب امام شافعی) آیا طبق بقیه مذاهب هم خوردن دست به آلت بعد از غسل، فاسد وضوست؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
اگر در ابتدای غسل نیت وضو داشته باشیم مضمضه و استنشاق هم کنیم اما در حین انجام غسل اگر دستمان به آلت تناسلیمان بخورد حکمش چیست؟ با آن غسل نمیتوان نماز خواند؟ (مذهب امام شافعی) آیا طبق بقیه مذاهب هم خوردن دست به آلت بعد از غسل، فاسد وضوست؟

اگر کف دست به آلت تناسلی بخورد، غسل درست است اما وضو باطل می‌شود و برای گزاردن نماز باید وضو بگیرد در مذهب حنفی اگر کف یا پشت دست به آلت تناسلی بخورد وضو باطل نمی‌شود.

همزمانی محتوا