طهارت و نجاست

آیا بعد از اتمام ادرار باید چند لحظه‌ای صبر کرد تا ادرار به طور کامل از مجرای ادرار تخلیه شود و آنگاه طهارت درست می‌باشد یا نه؟

شماره: 
184

لازم است فردی که ادرار می‌کند، ادرار او به طور کامل بیرون آمده و مجرای ادرار به طور کامل تخلیه شود و بعد از قضای حاجت قطرات ادرار بیرون نیاید؛ چون در سنت از باقی مانده ادرار در مجرا و به تدریجی بیرون آمدن آن بعد از قضای حاجت نهی شده است، اما شیوه‌ی تخلیه نمودن مجرا به نسبت افراد متفاوت است، و برای هر فردی به روشی انجام می‌گیرد، امکان دارد فردی با ادرار کردن مجرایش به طور کامل تخلیه شود و نیاز به صبر کردن نداشته باشد و برخی دیگر با سرفه کردن (تنحنح) یا گذشت اندکی از زمان ادرارش به طور کامل تخلیه شود.

حکم وضو در صورت کاشت ناخن چیست؟

شماره: 
182

در هنگام وضو گرفتن، هر چیزی که مانع رسیدن آب به پوست، مو و ناخن در اعضای وضو باشد وضو صحیح نمی‌باشد. اگر کاشت ناخن برای همیشگی و به جای ناخن اصلی باشد و نتوان آن را به هنگام وضو برداشت کاشت آن اشکالی ندارد، اما اگر کسی برای آراستن خود برای همسرش آن را به کار گرفته باشد و مانع رسیدن آب به عضو باشد، به هنگام وضو و غسل باید برداشته شود، در غیر این صورت وضو صحیح نمی‌باشد.

دلیل نجس بودن سگ چیست؟ آیا در قرآن و سنت دلیلی برای آن وجود دارد؟ [از نظر پزشکی که دلیلی برای نجس بودنش وجود ندارد]؟

شماره: 
179

سنت دومین دلیل از ادله‌ی اثبات حکم شرعی است و در صورت ثبوت صحت حدیث، عمل به آن واجب است. با استناد به حدیث پیامبر(ص) سگ نجس العین است: «طهور اناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبع مرات، اولاهن (احداهن) بالتراب».
نظر پزشکی از ادله‌ی اثبات حکم شرعی نیست. در ضمن در انجام عبادات لازم نیست بنده به حکمت و فلسفه‌ی آن پی ببرد یا نه، بلکه یک حکم تعبدی است و او نیز موظف است برای اجرای امر، به آن عمل نماید.

بعد از نزدیکی با همسر و غسل، یکی دو ساعت بعد مقدار منی بدن و لباسم را خیس می‌کند، آیا با این وضع بی‌غسلی متوجه انسان می‌شود یا نه؟ آیا می‌شود نمازگزارد یا نه؟

شماره: 
174

اگر آنچه که بعد از نزدیکی و غسل بیرون می‌آید، یقین داشته باشید که آب منی است، غسل را واجب می‌کند، اما اگر یقین نداشته باشید که منی است و احتمال دهید که مذی باشد، جایی را که آن آب اصابت نموده بشویید و وضو بگیرید و نماز بگزارید.

استفراغ نوزاد شیرخوار نجس است یا خیر؟

شماره: 
143

اگر شیری که نوزاد استفراغ کند، به معده نرسیده باشد، نجس نیست، اما اگر شیر به معده رسیده باشد و نوزاد آن را بالا بیاورد، نجس است.

کسی که غسل جنابت بر او واجب است، آیا می‌تواند بدون آن که به قرآن دست بزند، آن را تلاوت کند؟ آیا می‌تواند ذکر و اوراد بخواند؟

شماره: 
133

علما و فقها خواندن قرآن را برای فردی که غسل جنابت بر او واجب است؛ جایز نمی‌دانند. در حدیث درباره پیامبر(ص) آمده است «لایحجزه عن قراءة القرآن شیءٌ الا الجنابة» یعنی چیزی آن حضرت را از خواندن قرآن بازنمی‌داشت، جز جنابت. که در حالت جنابت قرآن نمی‌خواند. روایت از: قرطبی، سنن ابن ماجه، ج1، ص195- مسند امام احمد، ج2، ص70- المستدرک علی الصحیحین، ج4، ص120- با آنکه آلبانی گفته: آن حدیث ضعیف است.)
اما اذکار و دعاهایی که در قرآن هستند، اگر آنها را به قصد ذکر و دعا بخواند، اشکالی ندارد.
همچنین خواندن ذکر و اوراد در حالت جنابت اشکالی ندارد.

آیا بعد از غسل نمودن، برای برگزاری نماز، وضو لازم است؟

شماره: 
121

اگر غسل واجب باشد، به جای وضو نیز کفایت می‌کند و بعد از غسل نیاز به وضو نیست، اما اگر غسل سنت باشد، طبق مذهب امام شافعی لازم است که برای برگزاری نماز، بعد از غسل وضو بگیرد.
توضیح: یکی از سنت‌های غسل آن است که پیش از غسل وضو گرفته شود.

وضو گرفتن در روشویی که نزدیک سنگ توالت باشد، اشکالی دارد یا نه؟

شماره: 
118

اشکالی ندارد. شخصی که وضو می‌گیرد، نام خدا را در دلش بگوید، و دعای وضو را بعد از بیرون آمدن از توالت بخواند.
توضیح: لازم است که توالت و پیرامون مکانی که در آنجا وضو می‌گیرد پاک باشد، تا هنگام وضو قطراتی که بعد از برخورد با زمین پراکنده می شوند و به لباس و بدن اصابت می‌کنند، بدن را نجس نکنند.

حکم مشاهده ودی روی لباس چیست؟

شماره: 
117

بیرون آمدن ودی و مذی غسل را واجب نمی‌کند، اما آن دو بمانند ادرار نجس هستند، و به هر جایی از بدن و لباس اصابت کنند، آن بخش نجس می‌شود و باید شسته شود.

اگر کسی با نیت غسل به حمام برود اما در حمام نیت غسل را فراموش کند و بعد از دوش گرفتن از حمام خارج شود، باید به حمام باز گردد و غسل را انجام دهد یا خیر؟

شماره: 
114

جایگاه نیت در قلب است، اگر فرد با نیت غسل وارد حمام شده باشد، همین کافی است و تلفظ آن با زبان الزامی نیست.

همزمانی محتوا