طهارت و نجاست

اگر بعد از عمل زناشویی نجاستی بر روی لباس نریخته باشد، آیا لباس نجس می‌شود و باید آن را شست؟

شماره: 
242

اگر بر روی لباس نجاست نریخته باشد، نیازی به شستن آن نیست.

آیا منی نجس است یا خیر؟ آیا بعد از احتلام واجب است لباس را بشویم؟

شماره: 
212

طبق نظر برخی از علما، مانند امام شافعی، منی نجس نیست و لباس را نجس نمی‌کند و تنها غسل را واجب می‌نماید، اما به نظر برخی دیگر از علما از جمله حنفی‌ها منی نجس است و لباس را نجس می‌کند و باید شسته شود.

آیا وضو زن و شوهر با دست زدن به یکدیگر باطل می‌شود؟

شماره: 
193

در مذهب شافعی رسیدن پوست مرد و زن نامحرم به یکدیگر – بدون ‌آن که مانعی باشد- سبب باطل شدن وضو می‌شود [زن و شوهر نیز در این مسأله حکم نامحرم را دارند]، اما در مذهب حنفی وضو باطل نمی‌شود.

دختری دانشجو هستم که به هنگام مسافرت به تهران زود به ترمینال می‌رسم و به ناچار تا روشن شدن هوا در مسجد داخل ترمینال می‌مانم و گاهی در عادت ماهیانه هستم، آیا جایز است که در زمان قاعدگی در مسجد بمانم؟

شماره: 
191

هر جا که به نام مسجد بنا گردد و در آن نماز برگزارده شود، حکم مسجد را دارد، ماندن زن در زمان قاعدگی در مسجد جایز نیست، مگر در زمان ضرورت، که در این صورت زن خودش را به طور کامل می‌پوشاند تا مبادا مسجد با خون حیض کثیف گردد، با رعایت این شرط ماندن شما در مسجد ترمینال اشکالی ندارد.

حکم مسح بر جوراب چیست؟

شماره: 
186

برای مسح بر جوراب دو نظر وجود دارد؛ شماری از علما آن را جایز نمی‌دانند چون شرایطی را برای درست بودن مسح بر خف در نظر گرفته‌اند که آن شرایط در جوراب وجود ندارد.
شماری دیگر از علما با استناد به آسان‌گیری در دین، آن را جایز می‌دانند.
اگر جوراب‌ها کلفت باشند و فرد آن‌ها را بعد از وضوی کامل بپوشد، در این صورت مسح بر آن‌ها به جای شستن پاها جایز است.
مراجعه شود به کتاب «فقه السنه»‌ی سید سابق.

آیا بعد از اتمام ادرار باید چند لحظه‌ای صبر کرد تا ادرار به طور کامل از مجرای ادرار تخلیه شود و آنگاه طهارت درست می‌باشد یا نه؟

شماره: 
184

لازم است فردی که ادرار می‌کند، ادرار او به طور کامل بیرون آمده و مجرای ادرار به طور کامل تخلیه شود و بعد از قضای حاجت قطرات ادرار بیرون نیاید؛ چون در سنت از باقی مانده ادرار در مجرا و به تدریجی بیرون آمدن آن بعد از قضای حاجت نهی شده است، اما شیوه‌ی تخلیه نمودن مجرا به نسبت افراد متفاوت است، و برای هر فردی به روشی انجام می‌گیرد، امکان دارد فردی با ادرار کردن مجرایش به طور کامل تخلیه شود و نیاز به صبر کردن نداشته باشد و برخی دیگر با سرفه کردن (تنحنح) یا گذشت اندکی از زمان ادرارش به طور کامل تخلیه شود.

حکم وضو در صورت کاشت ناخن چیست؟

شماره: 
182

در هنگام وضو گرفتن، هر چیزی که مانع رسیدن آب به پوست، مو و ناخن در اعضای وضو باشد وضو صحیح نمی‌باشد. اگر کاشت ناخن برای همیشگی و به جای ناخن اصلی باشد و نتوان آن را به هنگام وضو برداشت کاشت آن اشکالی ندارد، اما اگر کسی برای آراستن خود برای همسرش آن را به کار گرفته باشد و مانع رسیدن آب به عضو باشد، به هنگام وضو و غسل باید برداشته شود، در غیر این صورت وضو صحیح نمی‌باشد.

دلیل نجس بودن سگ چیست؟ آیا در قرآن و سنت دلیلی برای آن وجود دارد؟ [از نظر پزشکی که دلیلی برای نجس بودنش وجود ندارد]؟

شماره: 
179

سنت دومین دلیل از ادله‌ی اثبات حکم شرعی است و در صورت ثبوت صحت حدیث، عمل به آن واجب است. با استناد به حدیث پیامبر(ص) سگ نجس العین است: «طهور اناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبع مرات، اولاهن (احداهن) بالتراب».
نظر پزشکی از ادله‌ی اثبات حکم شرعی نیست. در ضمن در انجام عبادات لازم نیست بنده به حکمت و فلسفه‌ی آن پی ببرد یا نه، بلکه یک حکم تعبدی است و او نیز موظف است برای اجرای امر، به آن عمل نماید.

بعد از نزدیکی با همسر و غسل، یکی دو ساعت بعد مقدار منی بدن و لباسم را خیس می‌کند، آیا با این وضع بی‌غسلی متوجه انسان می‌شود یا نه؟ آیا می‌شود نمازگزارد یا نه؟

شماره: 
174

اگر آنچه که بعد از نزدیکی و غسل بیرون می‌آید، یقین داشته باشید که آب منی است، غسل را واجب می‌کند، اما اگر یقین نداشته باشید که منی است و احتمال دهید که مذی باشد، جایی را که آن آب اصابت نموده بشویید و وضو بگیرید و نماز بگزارید.

همزمانی محتوا