طهارت و نجاست

من قریب به ۶۰ روز است که زایمان کرده‌ام و هنوز پاک نشده‌ام، آیا نماز و روزه بر من واجب است؟

شماره: 
0

حداکثر زمان نفاس 60 روز است و بعد از آن زن پاک به شمار می‌آید و باید نمازش را بگزارد و روزه‌اش را بگیرد. خونی که بعد از شصت روز می‌آید خون استحاضه است و بمانند ادرار است و زن باید آن را بشوید و وضو بگیرد و نماز را بگزارد و روزه بگیرد و به سبب آن غسل واجب نیست.

من نمازهایم را شروع کردم و مرتب بجای می‌آورم، فقط مشکلی دارم که آنهم مذی و ودی است؛ یعنی دائما آبی از بدنم خارج می‌شود که خیلی اعصابم را خراب کرده است، چکار باید بکنم؟ شرایط نماز خواندن در این حالت چگونه است؟

شماره: 
0

ودی یا مذی پیوسته از فرد بیرون نمی‌آید؛ بلکه مذی هنگام غلبه‌ی شهوت و تحریک جنسی بیرون می‌آید و ودی غالبا به دنبال ادرار کردن یا برداشتن اجسام سنگین بیرون می‌آید، اما کسی که پیوسته از مجرای او آب بیرون می‌آید، آن ادرار است و نوعی بیماری است به نام سلس البول، لازم است چنان فردی برای درمان به پزشک متخصص اورولوژی مراجعه کند، اما اگر درمان نشود، چنان فردی از لحاظ شرعی معذور به شمار می‌آید و در وقت نماز خودش را بشوید و سر مجرای ادرار را با دستمال یا چیزی شبیه آن بپوشاند و وضو بگیرد و بی‌درنگ نمازش را بگزارد، اگر در اثنای نماز هم ادرار وی بیرون بیاید، نمازش درست است.

اگر نمازت را بخوانی و بعد از چند ساعت بفهمی که وضو نداشته‌ای یا وضویت باطل شده بود (حکم شک و حکم یقین) در مورد نمازی که خوانده‌ایم چیست؟ صحیح هست یا باطل؟

شماره: 
0

اگر چنین فردی یقین داشته باشد که وضو نداشته و با بی‌وضویی نمازگزارده است، نماز وی درست نیست باید آن نماز را دوباره بگزارد، اما اگر شک وی ادامه داشته باشد که آیا وضو داشته یا نه، نمازش درست است و چیزی بر وی لازم نیست، اما اگر فرد شک کند که وضویش باطل شده است یا نه، اگر پیشتر وضو داشته است، پس اکنون وضو دارد، اما اگر پیشتر وضو نداشته باشد، اکنون وضو ندارد.

اگر کسی بعد از خروج منی بول کند و بعد غسل جنابت انجام دهد و بعد از غسل رطوبتی ببیند که شبیه منی باشد و بداند که از خود اوست،

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
ولی همراه با هیچ نشانه‌ی شرعی نباشد، آیا این رطوبت نجس است؟ و آیا غسل را باطل می‌کند؟

کسی که بعد از خروج منی ادرار کند و غسل جنابت انجام دهد، رطوبتی که بعد از آن می‌بیند، منی نیست، بلکه مذی یا ودی است، تنها آن بخشی که مرطوب است یا رطوبت با آن تماس داشته است را بشوید و تکرار غسل نیاز نیست.

سوره‌ی مائده آیه ششم درباره وضو گرفتن نازل شده است. در کتابی با معنی فارسی خواندم پاها از مچ شسته شود اما در کتاب دیگری خواندم پاها مسح شود!

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
در ترجمه‌ی آیه هم خودم سعی کردم موفق نشدم. فارغ از استنباطات شخصی و نقل‌قول‌ها معنی صریح آیه چیست؟

در آیه واو حرف عطف است «و أرجُلَکم» منصوب است و به «أیدیَکُم» عطف شده است و آن‌ها مفعول فعل «إغسلُوا» هستند و باید پاها نیز به مانند صورت و دست‌ها شسته شوند. «ارجُلَکم» منصوب است و بر «رُؤُوسِکم» که مجرور است عطف نمی‌شود.
از سوی دیگر آنچه را که پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- و یارانش و دیگر مسلمانان تا امروز انجام داده‌اند، همگی بیان‌کننده‌ی آن است که به هنگام وضو پاهایشان را می‌شستند. پس باید به هنگام وضو پاها شسته شود.

آیا بوسیدن و بازی کردن با زن اشکالی دارد و آیا این نوع کارها سبب غسل می‌شود؟

شماره: 
0

هرگاه کسی ارضا بشود غسل واجب می‌گردد، اما مایع چسبناکی که بعد از ادرار یا با نگاه به نامحرم یا هر سببی دیگر بیرون می‌آید، آن ودی و مذی است و غسل را واحب نمی‌کند، بلکه بمانند ادرار است و باید شسته شود.
هرگاه میان زن و مردی صیغه عقد ازدواج جاری شد آنان از لحاظ شرعی همسر یکدیگر هستند و می‌توانند یکدیگر را ببوسند و به آغوش بکشند، اما عرف را در این باره رعایت کنند. اگر با آن حالت‌ها ارضا شوند، غسل واجب می‌گردد، اما اگر ارضا نشوند غسل واجب نمی‌گردد.

وقتی وضو می‌گیرم وضوء که تمام می‌شود می‌بینم از دندانم خون می‌آید در آخر باید تنها دهنم را بشویم یا وضوء را از نو اعاده نمایم. با عرض معذرت وضوء که تمام می‌شود می‌بینم از آلتم ادرار آمده باز هم وضوء را از سر بگیرم؟

شماره: 
0

اگر خون زیاد باشد به گونه‌ای که جاری گردد باید دوباره وضو را تکرار کنید اما اگر کم باشد وضو باطل نمی‌شود، اما اگر یقین دارید که ادرار بیرون آمده است باید آنجا را بشویید و دوباره وضو بگیرید ولی اگر بیماری سلس البول دارید، پس از وضو سریع نماز را بگزارید و نیاز به تکرار وضو نیست.

آيا براي قرائت و خواندن قرآن حتما بايد وضو داشته باشيم يا نه؟

شماره: 
0

به پاسخ‌های پیشین در همین سایت مراجعه شود.

آیا وضو گرفتن در حمامی که دستشویی هم دارد (حمام و دستشویی یکجا باشد) جایز است؟

شماره: 
0

وضو گرفتن در حمامی که دستشویی هم در آن باشد، اشکالی ندارد، اما چنان فردی در آنجا نام خدا را با زبان نبرد و دعای بعد از وضو را در آنجا نخواند، بلکه بعد از بیرون آمدن از آنجا بخواند.

اگر مدت پریود (قاعدگی) از 7 روز بگذرد و تا 18 روز ادامه پیدا کند و بحدی باشد که انگار روز اول پریودی است چه باید کرد؟

شماره: 
0

حداکثر زمان پریودی (قاعدگی) در مذهب حنفی 10 روز و در مذهب شافعی 15 روز است اگر پریودی بیش از این طول بکشد، استحاضه به شمار می‌آید و زن باید خون را پاک کند و وضو بگیرد و نمازهایش را بگزارد و برای استحاضه نیازی به غسل نیست.

همزمانی محتوا