سیره و تاریخ

می‌خواستم بدونم شما وابسته به جریان سیاسی یا حزبی داخل ایران یا خارج از ایران هستید یا نه؟

شماره: 
438

این سایت مربوط به جماعت دعوت و اصلاح ایران است و پاسخ‌دهندگان به سؤالات فقهی از علما و فقهای منتسب به این جماعت هستند.

اطلاعاتی را در مورد مختار ثقفی بیان نمایید.

شماره: 
365

برای آگاهی از شخصیت مختار ثقفی به کتاب‌های تاریخی از جمله کتاب تاریخ طبری یا الکامل مراجعه شود.

رسول خدا صلی الله علیه و سلم با آنکه معصوم بود به ایران و کشورهای دیگر حمله نکرد، عمر رضی الله عنه چرا این کار را انجام داد؟

شماره: 
23

پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، فتوحات اسلامی را از قبایل اطراف مدینه آغاز کرد تا این که مکه را فتح نمود، پس از ترویج اسلام در جزیرة العرب، پیامبر صلی الله علیه و سلم براساس تکلیف الهی حرکت برای رساندن دین اسلام به امپراتوری روم را که نسبت به آنان از ایران نزدیک‌تر بود، آغاز نمود. برخی غزوات و مانورهای نظامی را نیز در برابر رومیان انجام داد، حتی پیش از حرکت لشکر اسلام، پیامبر صلی الله علیه و سلم جان به جان آفرین تسلیم نمود.

همزمانی محتوا