روزه و زکات فطر

با سلام اگر کسی سهوا و ندانسته تا یک ربع بعد از اذان صبح به سحری خوردن ادامه دهد و ناگاه متوجه شود که از ساعت سحری گذشته آیا روزه‌اش باطل می‌‌ شود یا خیر؟ البته صدای اذان و به شکلی خواب آلود بیدار شود و نشنیده با شد .؟

شماره: 
0

جمهور علما گفته اند: روزه چنین فردی درست نیست و باید بعد از رمضان قضای آن را به جای آورد، در آن روز نیز برای حرمت رمضان تا شب امساک کند و از مبطلات روزه خودداری نماید، و خداوند برای آن کارش به او پاداش فراوانی می‌‌ دهد.

استعمال و استفاده از عطور و خوشبو در ماه رمضان؟

شماره: 
0

استفاده از خوشبو‌ها در ماه رمضان مانع شرعی ندارد.

بنده جوانی هستم که درروز مخصوصا دراوخر ساعات ونزدیک افطار دچار جنابت می‌شوم وقطراتی منی ازبدنم خارج می‌شود آیاروزه بنده باطل است ازشما سرورگرامی خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید

شماره: 
0

اگر عمدی در بیرون آمدن منی از سوی فرد نباشد روزه اش باطل نمی گردد.
گاهی آبی سفید همانند منی بعد از ادرار یا برداشتن چیز سنگین بیرون می‌‌آید به آن ودی گفته می‌‌شود که بمانند ادرار نجس است و غسل را واجب نمی کند، تنها ان قسمتی که ودی خورده است باید شسته شود.
منی با لذت و جهش بیرون می‌‌آید و بعد از بیرون آمدن شهوت فرد فروکش می‌‌کند، اگر این ویژگی را داشته باشد غسل را واجب می‌‌کند در غیر این صورت منی نیست.

در بین جوابهایی که برای مقدار کفاره روزه قضا شده آمده بود مقادیر از 600 گرم تا 750 گرم متفاوت بود؟ آیا جوابهایی که ارسال می‌شود طبق فقه‌های گوناگون است که تفاوتی تا 150 گرم وجود دارد؟

شماره: 
0

کفاره یک مد و نزد حنفی‌ها نیم صاع است، و دیدگاه علمای مذاهب درباره اندازه مد متفاوت است. از 600 شروع شده تا 750 گرم می‌‌رسد.

تراشیدن ریش هنگام روزه در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

تراشیدن یا نتراشیدن ریش و موهای زاید بدن هیچ تأثیر منفی بر روزه ندارد.

لطفا بفرمائید استخر رفتن در حالی که روزه هستیم چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

اگر آب از منافذ باز به داخل بدن نرود اشکالی ندارد و روزه باطل نمی شود.

بهترین ماه ها جهت روزه گرفتن بعد از رمضان کدامند؟

شماره: 
0

در ماههای حرام " رجب، ذی القعده، ذی الحجه، و محرم" برای روزه سنت تأکید شده است.

اگر زنی در طول سال نتوانسته باشد قضای روزه هایش را به جا بیاورد و رمضان باز بیاید بایستی دوبرابر روزه بگیرد یا به همان مقدار روزهایی که نگرفته است؟

شماره: 
0

اگر برای تأخیر قضای روزه های فوت شده عذر موجه و شرعی داشته باشد، مشکلی نیست سال بعد قضای همان تعداد روزه های فوت شده را به جا بیاورد نه بیشتر اما اگر بدون عذر و مانع شرعی قضای آنها را تا رمضان بعدی به جای نیاورده باشد، باید هم کفاره آنها را بدهد و هم قضای آنها را به‌جای بیاورد . کفاره هر روز روزه یک چهارم زکات فطر و نزد برخی از ائمه نصف صاع است.

آیا وقتی روزه ایم میتوانیم هنگام شستن خود بعد از قضای حاجت انگشت خود را کمی فرو کنیم یا روزه باطل میشود؟

شماره: 
0

درباره باطل شدن روزه به هنگام فرو بردن انگشت در مقعد دیدگاه علما متفاوت است برخی گفته‌اند روزه باطل می‌شود و برخی گفته‌اند اگر برای پاک نمودن خود بطور کامل و جلوگیری از پدید آمدن وسوسه درباره پاک نمودن خود باشد، روزه را باطل نمی‌کند نظر دوم ترجیح داده می‌شود بهتر است روزه دار در حد امکان احتیاط لازم را درباره اختلافاتی که میان علما وجود دارد داشته باشد و از آن اختلاف‌بگریزد.

همزمانی محتوا