تربیتی

من دانشجو هستم و هنگام تدریس استاد نمی‌دانم باید به او نگاه کنم یا نه به خودم اطمینان دارم، ولی نمی‌دانم در فکر برخی مدرسین چه می‌گذرد، نگاه کردن به اساتید چه حکمی دارد؟

شماره: 
303

نگاه کردن به استاد در حد نیاز برای فهم خوب درس اشکالی ندارد، اما سعی کنید زیاد به ایشان خیره نشوید و با این روش اتهام و تصور باطل را از خود و استادتان دور کنید تا از وقوع در حرام بیشتر در امان بمانید.

آیا دختر زن محرم می‌شود؟ آیا مرد می‌تواند با دختر زنش دست بدهد؟

شماره: 
286

اگر با مادر آن دختر نزدیکی صورت گیرد، بعد از آن، دختر برای همیشه با آن مرد محرم می‌شود و دست دادن با او اشکالی ندارد. البته باید دست دادن از روی شهوت نباشد، اگر از روی شهوت باشد حتی دست دادن مرد با دختر تنی خودش نیز جایز نیست.

آیا پوشاندن «سوأتان» جلو و عقب به جای ستر کامل عورت که برای مرد میان ناف و زانو است در نزد همجنس کفایت می‌کند، در حالی که در بیشتر ورزش‌ها، لباس‌ها تنها شرمگاه را می‌پوشانند؟ رعایت ستر عورت در کودکان از چه سنی الزامی است؟

شماره: 
145

نزد اکثر علما عورت مرد بین ناف و زانو است، و در حضور سایر مردان هم باید پوشانده شود. پیامبر(ص) فرموده است: «غط فخذک، فإن الفخذ عورة» ران خود را بپوشان؛ زیرا ران عورت است.[روایت از ابوداود:2/363 و ترمذی:8/79]
و باز فرموده است: «لا تبرز فخذک، و لاتنظر الی فخذ حی و لا میت».
ران خود را آشکار مساز، و به ران فردی زنده و مرده منگر. [روایت از ابوداود:2/175]
ابن رشد در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است: به نظر بعضی از علما عورت فقط «سوأتان» یعنی جلو و عقب است، براساس این دیدگاه، پوشیدن مایو در برخی از ورزش‌ها اشکالی ندارد.
کودکان بعد از رسیدن به سن بلوغ ملزم به ستر عورت هستند.

با سلام خواهشمند است صریح و شفاف برنامه و پروژه واقعی خودتان را در خصوص حقوق ملیت ها و زنان در جامعه مورد ایده آل خودتان بیان کنید.

شماره: 
108

در جامعه‌ی ایده‌آل، انسان‌ها به حسب انسان بودن مکرّم‌اند، بنابراین زمانی که از بلوغ شخصیتی لازم برخوردار شدند، خود حاکم بر سرنوشتشان هستند. اگر ملتزم و متعهد به اسلام بودند، بر مبنای انتخابی که کرده‌اند، از حقوق و تکالیف خود برخوردار می‌شوند. و هرگونه وعده‌ دادن و پیش‌داوری در این رابطه، سخن گفتن در خلأ بوده و فاقد اعتبار است.

آیارفتن به عروسی هایی که دارای ساز و ارگ یا ساز و دهل باشد درست است؟ آیا خوردن غذای این عروسیها نجس نیست؟ چون خودم نمی روم و اعتقاد دارم غذای آنها(به دلیل حضور شیاطین و جنیان) نجس است ولی اطرافیان خرده می گیرند.

شماره: 
100

اگر رفتن به چنین عروسی‌هایی با انجام کارهای حرام آمیخته نشود و سبب ارتکاب به گناه نگردد، حضور در آن عروسی‌ها جایز است، چه بسا حضور شما در آن عروسی‌ها تأثیر مثبت بر دیگران داشته باشد، اما اگر بیم آن باشد که فرد با رفتن به آن عروسی‌ها مرتکب گناه می‌گردد، بهتر است که به آن عروسی نرود.
ولی خوردن غذای عروسی‌ها، مادامی که با چیز‌های حرام آمیخته و پخته نشده باشد، نجس نیست و حرام نمی‌باشد.

در مورد اینکه شخصی در راستای ازدواج با فرد دیگری از ما سوال می کند(و ما آن فرد را می‌شناسیم) تا چه حد جایز هستیم به بیان ویژگی ها و عیوب فرد بپردازیم؟

شماره: 
90
ادامه سؤال: 
آیا جایز هستیم به خاطر بعضی از مصالح ( مثلا می خواهیم با توصیف او به صورت شخص مثبت هر چند غلط پیشش محبوب شویم تا در آینده بهتر بتوانیم با معاشرت بیشتر او را به سوی دین خدا دعوت کنیم) بعضی از ویژگی‌هایش را نگوییم و یا خلاف آنها را بگوییم؟

خیر جایز نیست، مشاور باید امین باشد و آنچه را که درباره‌ی او می‌داند، بدون کم و زیاد بیان کند، اما سعی کن به حداقل اکتفا نمایی، و مواردی از ویژگی‌های فرد که نیازی به ذکر آنها نیست، بیان نکنی. در این صورت مطابق نظر بسیاری از علما، راهنمایی‌های شما غیبت به شمار نمی‌آید.

آیا میتوانم کسی که مسخره ام می کند بکشم؟

شماره: 
88

خیر، یکی از ویژگی‌های مؤمن آن است که از خطا و اشتباه دیگران درگذرد.
توضیح: لازم است به او تذکر دهید که این کار او گناه است، و عواقب بدی دارد و شما از کار او بسیار نارحت شده‌اید و اگر دوباره تکرار کرد، شما می‌توانید فقط مقابله به مثل کنید.
برای آگاهی بیشتر به آیات 63 سوره فرقان و 40 سوره‌ی شوری مراجعه شود.

آیا نگاه به نامحرم و یا دیدن عکسهای مبتذل حق الناس است؟

شماره: 
58

حق الله است، اما در بسیاری از موارد حق الناس نیز با آن آمیخته است، و به هر صورتی چنین کاری روا نیست.

هر کس مصلحت خود را می‌بیند، پس مجاز خواهد بود بنا به مصلحت خود دروغ بگوید، و این مصالح را چه کسی تعیین می‌کند؟

شماره: 
52

آن مصالح باید براساس معیار شرع اسلام سنجیده شوند، و براساس مصلحت شخصی و خواهش‌های نفسانی نباشد.

شرایط توبه از گناه رعایت چه مواردی است؟

شماره: 
37

اگر گناه متعلق به حق الله باشد، توبه از آن گناه سه شرط دارد: 1- پشیمانی از آن گناه، 2- دست برداشتن و دل کندن از آن گناه 3- تصمیم قاطعانه بگیرد که دوباره به سوی آن گناه باز نگردد.
اگر آن گناه درباره‌ی حق الناس (مردم) باشد، افزون بر سه شرط فوق، شرط چهارمی دارد و آن که؛ حق را به صاحبش بازگرداند یا از صاحب حق حلالیت بطلبد.

همزمانی محتوا