اعتقادی

عکس گرفتن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ و حکم وجود عکس در خانه چیست؟

شماره: 
280

دیدگاه علما درباره‌ی عکس‌هایی که با دوربین‌های عکاس گرفته می‌شوند، متفاوت است؛ برخی از علما آن را جایز نمی‌دانند، اما برخی دیگر گفته‌اند: اگر عکس جنبه تقدس نداشته باشد و ضوابط شرعی در آن رعایت گردد، مانند حجاب خانم‌ها، گرفتن آن مباح است؛ چون بیم آن نمی‌رود که مورد پرستش واقع شود.
بی‌شک عکس گرفتن از چیزهایی که با عقاید و شریعت و اخلاق اسلامی سازگار نیست، حرام است.
تابلوی مربوط به جانداران مانند درخت و کوه و دریا و... مباح است و مادامی که آن تابلو موجب غفلت از خداوند نشود، نقاش یا نگه‌دارنده‌ی آن گناهی مرتکب نمی‌شود.

تفاوت دین و شریعت چیست؟

شماره: 
279

شریعت در لغت به معنای راه است و در اصطلاح به طریقه و راه و روش خاصی گفته می‌شود که انسان مطابق آن خداوند را بندگی می‌کند. دین آن چیزی است که انسان تابع و پیرو آن شده است.
معنای این دو کلمه به هم نزدیک است اما از جهاتی با هم تفاوت دارند؛ دین یک قانون و راه الهی عمومی برای تمام ملت‌هاست و به معنای وسیع خود، نسخ نمی‌پذیرد، خداوند بندگان خود را جز به پذیرش یک دین که همان اسلام و تسلیم شدن در برابر اوست، مکلف نساخته است، ولی برای رسیدن به آن هدف، راه‌های گوناگون را برای آنان قرار داده است، تا مطابق آن عمل کنند که به این بخش شریعت گفته می‌شود.

آیا می‌توان به طور کامل به سنت‌های ظاهری پیامبر خدا(ص) عمل کرد، و در شریعت تا چه اندازه‌ به آن توجه شده است [به طور مثال گذاشتن عمامه، ریش، پوشیدن لباس و غیره]؟

شماره: 
233

علما سنت‌های پیامبر خدا(ص) را به دو نوع تقسیم نموده‌‌اند: 1- آنهایی که برای تشریع هستند و متعلق به عبادت‌ها می‌باشند، مسلمان ملزم به پیروی از آن‌ها است. 2- کارهای آن حضرت که متعلق به امور طبیعی و سرشت پیامبر هستند، مانند: شیوه‌ی نشستن و برخاستن، چگونگی غذا خوردن و نوشیدن، گذاشتن ریش، عمامه و پوشیدن لباس مخصوص، تابع عرف محلی است؛ اما اصل گذاشتن ریش سنت است و مسلمان در حد توانش به نیت عمل به سنت پیامبر(ص) آن کارها را انجام دهد، پاداش دارد.

لطفاً در مورد تأویل قرآن توضیح بدهید؟

شماره: 
225

نزد علمای علم تفسیر، تفسیر و تأویل بر دو نوع درست و نادرست تقسیم می‌شوند: تأویل درست قرآن، آن است که مفسر آیه‌های قرآن را براساس علوم صرف، نحو، بلاغه و کتاب‌های معتبر لغوی و احادیث صحیح و آرای مفسران قرآن از میان تابعین و تابع تابعین تفسیر کند.
تأویل نادرست: غالباً به تفسیری گفته‌ می‌شود که مطابق آرای فردی و بدون استناد به ادله‌ی مذکور باشد.
بنابراین هر کسی آیات را مطابق رأی نخست تفسیر کند، درست است و در غیر این صورت نادرست است.
برای آگاهی بیشتر به تفسیرهای معتبر نظیر تفسیر ابن‌کثیر و... و کتاب‌های علوم قرآنی مراجعه شود.

آیا تلقین میت واجب است؟

شماره: 
223

تلقین میت واجب نیست، اما دعا خواندن بعد از دفن، برای میت سنت است.
در حدیث آمده است: «لقنوا موتاکم لا اله الا الله» روایت از: مسلم، ابوداود و ابن‌ماجه.
به مردگانتان [یعنی کسانی که در بستر مرگ و در حال جان کندن هستند] لا اله الا الله تلقین کنید. این کار سبب می‌شود که آنان در آخرین لحظات عمر کلمه توحید را بر زبان جاری کنند؛ زیرا روایت شده که پیامبر(ص) فرموده است: «من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنة». روایت از: احمد و ابوداود.
کسی که آخرین سخنش [در دنیا] گفتن لا اله الا الله باشد، داخل بهشت می‌گردد.

آیا می‌توان مسلمان بود، بدون آن که مذهب خاصی داشت؟

شماره: 
219

به پاسخ سؤال 8 در همین بخش مراجعه شود.

اگر کسی قرآن را حفظ کند و بعد از مدتی آن را فراموش نماید، آیا در جمع حافظان قرار می‌گیرد؟ آیا بعد از فراموش کردن آن بخش حفظ شده، گناهی بر گردن اوست؟

شماره: 
213

اگر به سبب بی‌توجهی قرآن را فراموش کند، گناه دارد، توصیه می‌شود که پیوسته بخش حفظ شده را تکرار نماید تا فراموش نکند.

چرا دیه‌ی یک زن مسلمان نصف دیه یک مرد مسلمان است؟ چرا شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد بالغ مسلمان است؟ چرا ارث زن نصف سهم برادرش است؟ چرا یک زن مسلمان حق ازدواج با یک مرد مسلمان را دارد اما یک مرد مسلمان همزمان حق داشتن چهار زن را دارد؟

شماره: 
208
ادامه سؤال: 
چرا برای سنگسار کردن مرد تا کمر در خاک قرار می‌گیرد اما زن تا سینه؟

در رابطه با دیه زن همه‌ی فقها متفق نیستند که نصف دیه‌ی مرد باشد، و در مورد شهادت زن هم اگر توجه شود، خداوند مسؤولیت زن را کم کرده است؛ زیرا شهادت مسؤولیت سنگینی است، و در مورد میراث هم اگر به نیکی بررسی شود، سهمی که به زنان می‌رسد اگر از سهم مردان بیشتر نباشد، کمتر نیست و در شریعت اسلام حق آنان به طور کامل منظور شده است.
برای آگاهی بیشتر و یافتن پاسخ‌های مفصل سؤالات فوق از جمله تعدد زوجات و سنگسار به کتاب «اسلام و نابسامانی‌های روشنفکران» محمد قطب مجلد 1 و 2 مراجعه شود.

دختری 22 ساله هستم که در یکی از دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیلم به خاطر اسمم همواره در تنگنا بوده‌ام و نمی‌توانم کوچک‌ترین ابراز وجودی داشته باشم، بارها به تغییر دادن اسمم فکر کرده‌ام، اما اندکی بعد پشیمان شده‌ام،

شماره: 
177
ادامه سؤال: 
آیا کسی که دارای این اسم‌هاست اجر و پاداش اخروی دارد، و آیا تغییر آن اسم از لحاظ شرعی اشکالی ندارد؟

مشکل شما جدی نیست، سعی کنید خودتان قدرتان را بدانید و اعتماد به نفس داشته باشید تا دیگران هم قدر شما را بدانند و همواره خودتان را به عمل صالح و اخلاق نیکو بیارایید و در عمل نیک الگوی خوبی برای دیگران باشید، ارزش انسان با مال و زیبایی ظاهری نیست، بلکه با تقوا و زیبایی ایمانی است. صرف داشتن چنین اسمی اجر ندارد، بلکه کسی دارای قلبی سلیم باشد، رستگار می‌گردد. اگر از وجود چنان اسمی رنج می‌برید، می‌توانید نام دیگری که برایتان مطلوب‌تر است برگزینید، و از لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد.

در قرآن از دین اسلام نام برده شده است، اسمی از هیچ مذهبی برده نشده است، آیا می‌توان گفت که مذهب بدعت است؟

شماره: 
176

هر کس پیرو راستین قرآن و سنت پیامبر باشد، مسلمان است و رستگار می‌گردد. مذاهب، برداشت‌های فقهی از اسلام هستند و از تقدس برخوردار نیستند، اما برای آسان نمودن فهم شریعت وجود مذاهب مختلف بسیار بدیهی و طبیعی است و نمی‌توان به آن بدعت گفت.

همزمانی محتوا