دیدار مسؤولان شعبه و دفاتر جماعت دعوت و اصلاح شعبه فارس با مدیر مرکز اسلامی استان فارس

دیدار مسؤولان شعبه و دفاتر جماعت دعوت و اصلاح شعبه فارس با مدیر مرکز اسلامی استان فارس

مسؤولان هیٲت اجرایی جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی فارس با حجةالاسلام والمسلمین مدیح مدیر مرکز اسلامی فارس، روز یكشنبه ۲۶ تیرماه در مؤسسه‌ی قرآنی محمد بن جزری شیراز دیدار كردند.


در این نشست شیخ سعدالدین صدیقی عضو شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، تاریخچه‌ و ابعاد فعالیت این تشكل مدنی اهل سنت ایران را توضیح داد.

در قسمتی دیگر از این نشست حجةالاسلام والمسلمین مدیح رییس مرکز اسلامی فارس به توضیحاتی پیرامون نیازهای جهان اسلام در عصر کنونی و نیاز به نگاه سیستمی به فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت موجود برای ایجاد تمدن نوین اسلامی پرداخت.

در این نشست، دکتر یعقوب خرسند مسؤول جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی فارس ضمن خوشامدگویی، فعالیت‌های جماعت شعبه‌ی فارس، معاونتها و دفاتر شعبه‌ی فارس را تشریح كرد. 

در بخش پایانی این نشست مسؤولان دفاتر و معاونتها، فعالیتهای حوزه‌های خود را تشریح و دغدغه‌هایشان را مطرح کردند.

دیدار مسؤولان شعبه و دفاتر جماعت دعوت و اصلاح شعبه فارس با مدیر مرکز اسلامی استان فارس
دیدار مسؤولان شعبه و دفاتر جماعت دعوت و اصلاح شعبه فارس با مدیر مرکز اسلامی استان فارس
دیدار مسؤولان شعبه و دفاتر جماعت دعوت و اصلاح شعبه فارس با مدیر مرکز اسلامی استان فارس
دیدار مسؤولان شعبه و دفاتر جماعت دعوت و اصلاح شعبه فارس با مدیر مرکز اسلامی استان فارس