نشست تبیین رسالت جماعت دعوت و اصلاح در شیراز برگزار شد

نشست تبیین رسالت جماعت دعوت و اصلاح در شیراز برگزار شد

شیخ سعدالدین صدیقی عضو شورای مرکزی جماعت در دفتر شیراز، رسالت جماعت دعوت و اصلاح را توصیف و تبیین کرد.

در این نشست که روز سه‌شنبه ١۴ تیرماه جاری با حضور اعضا و هواداران جماعت دعوت و اصلاح در شیراز برگزار شد، شیخ سعدالدین صدیقی، بخش اول رسالت جماعت را تشریح و هدف جماعت را ترویج معنویت و فضایل اخلاقی و تلاش برای توسعه‌ی فردی و اجتماعی معرفی کرد.

در بخش دیگری از این نشست، شیخ فرزان خاموشی مسؤول دفتر شیراز جماعت دعوت و اصلاح، ضمن خوشامدگویی به حاضران، اهمیت فهم دقیق رسالت جماعت را مورد تٲکید قرار داد.

در بخش دیگری از برنامه، با پخش کلیپی، جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی فارس معرفی شد.

این نشست توسط معاونت آموزشی تربیتی دفتر شهر شیراز برگزار شد.

نشست تبیین رسالت جماعت دعوت و اصلاح در شیراز برگزار شد
نشست تبیین رسالت جماعت دعوت و اصلاح در شیراز برگزار شد
نشست تبیین رسالت جماعت دعوت و اصلاح در شیراز برگزار شد
نشست تبیین رسالت جماعت دعوت و اصلاح در شیراز برگزار شد