نشست مشترک شورای مرکزی و هیأت اجرایی مرکزی جماعت برگزار شد

نشست مشترک شورای مرکزی و هیأت اجرایی مرکزی جماعت برگزار شد

نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و مسؤولان هیأت اجرایی جماعت روز پنجشنبه ٢ تیرماه در دفتر این تشکل مدنی در تهران برگزار شد.


در این نشست اعضای شورای مرکزی در راستای فعال و پویا نمودن هر چه بیشتر اعضای جماعت و ایجاد نشاط سازمانی و همچنین نحوه‌ی خدمات‌رسانی بیشتر و بهتر جماعت در جهت رفع نیازهای مردم و حل مصائب و مشکلاتشان، از همه‌ی معاونت‌ها خواستند از حداکثر توانمندیها و فرصت‌های موجود جماعت بهره بگیرند. 

اعضای شورای مرکزی تأکید نمودند که جهت تحقق هدف مذکور و همچنین ارتباط و تعامل بهتر و سازنده‌ی برون‌جماعتی هیأت اجرایی مرکزی نقشه راه و برنامه‌ی مدوّن خود را داشته باشد.

در این نشست مشترک، جمال اسماعیلی مسؤول هیأت اجرایی مرکزی، دکتر محمود ویسی معاون آموزشی تربیتی، جلال معروفیان معاون فرهنگی اجتماعی، عثمان عباسی معاونت روابط عمومی، بشیر امینی مدیر اداری مالی، صلاح قاسمیانی مسؤول ستاد انتخابات، ادریس پیرصاحب مسؤول مرکز مطالعات و احمد فلاحی مسؤول داوری جماعت حضور و مشارکت داشتند.

در این دیدار، پس از توضیحات اجمالی جمال اسماعیلی مسؤول هیأت اجرایی مرکزی، هریک از معاونتهای مرکزی، ضمن ارائه‌ی گزارش کلان از عملکرد حوزه‌ی تحت مدیریت خود در راستای اهداف و استراتژی‌های تعیین‌شده از سوی شورای مرکزی، نظر و نگاه خود را نسبت به وضعیت فعلی جماعت و چشم‌انداز معاونت متبوعشان را در رابطه با شرایط و قضایای پیش رو به سمع و نظر اعضای شورای مرکزی رساندند.

جماعت دعوت و اصلاح
شورای مرکزی
نشست مشترک شورای مرکزی و هیأت اجرایی مرکزی جماعت برگزار شد
نشست مشترک شورای مرکزی و هیأت اجرایی مرکزی جماعت برگزار شد
نشست مشترک شورای مرکزی و هیأت اجرایی مرکزی جماعت برگزار شد
نشست مشترک شورای مرکزی و هیأت اجرایی مرکزی جماعت برگزار شد