اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد

اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد

اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان با حضور حداکثری ماموستایان عضو جماعت در استان، در روزهای ۱۱و۱۲ خردادماه برگزار شد.

 

بنا به گزارش اصلاحوب، اردوی دو روزه‌ی علما و طلاب استان کردستان با حضور ماموستا رسول ابوالمحمدی مسؤول مرکزی اداره‌ی علما و طلاب جماعت دعوت و اصلاح، مسئولان استانی شعبه‌ی کردستان و جمعی از پیشکسوتان جماعت، با حضور حداکثری ماموستایان عضو جماعت در استان، در روزهای ۱۱و۱۲ خردادماه، در شهرستان مریوان برگزار شد.

در شروع نشست عمومی این اردو، ماموستا احمد بهرامی از پیشکسوتان جماعت در استان کرمانشاه، ضمن اشاره به سیر تاریخی فعالیت حجره‌های علوم دینی در منطقه، مجاهدتها و از خود گذشتگی‌های صورت گرفته از سوی علمای دینی منطقه، برای رشد و تداوم دعوت عمومی در حجره‌ها، مساجد و مدارس علوم دینی منطقه، نقش و جایگاه ماموستایان را برای حفظ و تداوم این امر خطیر، مهم و سازنده، ارزیابی نمود.

در ادامە‌ی جلسه، ماموستا رسول ابوالمحمدی مسؤول مرکزی اداره‌ی علما وطلاب جماعت، به نقش و جایگاه خطیر علما از دیدگاه قرآن اشاره نمود و ضمن اشاره به اهمیت ارتباط مفید و کارآمد با مردم، به عنوان یکی از وظایف اصلی عالمان دینی، به تبیین این وظیفه‌ی مهم پرداخت.

در این دیدار ماموستا رئوف اصلاح‌جو، مسؤول شعبه‌ی کردستان جماعت دعوت و اصلاح، در پیام خیر مقدم خویش، ضمن ابراز خوشحالی از فراهم شدن این دیدار حضوری گفت: ماموستایان و علمای علوم دینی، میراثداران واقعی پیامبران، بویژه پیامبر گرامی اسلام بوده و این مهم از بزرگترین افتخارات زندگی ماموستایان و علمای علوم شرعی و دینی است.

لازم به ذکر است در ادامه ی نشست عمومی اردو، هیوا راشدی معاون تربیتی شعبه‌ی کردستان، ادریس دوستی معاون فرهنگی اجتماعی شعبه و ماموستا حسن ربانی مسؤول اداره‌ی علما و طلاب شعبه‌، ضمن تبیین اهداف و برنامه‌های اردو، در زمینه‌ی وظایف خطیر ماموستایان و علمای علوم شرعی در شرایط فعلی جامعه و لزوم حضور موُثر علمای دینی در جامعه، مطالبی را مطرح نمودند.

در ادامه‌ی اردو و در بخش دوم آن، بازدید از نقاط دیدنی منطقه‌ی دزلی و اورامانات در دستور کار قرار گرفت و حاضران در اردو، از برخی از مناطق دیدنی اورامانات، بازدید نمودند.

اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد
اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد
اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد
اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد
اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد
اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد
اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد
اردوی دوروزه‌ی تفریحی-تربیتی علما و طلاب شعبه‌ی کردستان برگزار شد