افزایش سه برابری حق فرزند

افزایش سه برابری حق فرزند

 کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، حق عائله‌مندی را دو برابر و حق فرزند را سه برابر کرد. 
زارع گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق حق عائله‌مندی برای بازنشستگان، شاغلان و مستمری‌بگیران در ازای همسر دو برابر و در ازای فرزند سه برابر شد که در مجموع ماهانه حدود یک میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان می‌شود. رحیم زارع، ‌سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: به موجب مصوبه امروز نمایندگان حقوق جانبازان غیرحالت اشتغال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. تا پارسال جانبازانی که توانایی کا‌رکردن نداشتند ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومان حقوق ا‌ز دولت می‌گرفتند. ۴۲ هزار جانباز غیرحالت اشتغال در کشور وجود دارد.

بدون امتیاز