کارگاه «حقوق بشر و پایبندی به آن» برگزار شد

کارگاه «حقوق بشر و پایبندی به آن» برگزار شد

با حضور صلاح قاسمیانی و با مشارکت اعضای جماعت دعوت و اصلاح آذربایجان غربی کارگاه «حقوق بشر و پایبندی به آن» برگزار شد.

در شامگاه چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه در نشستی مجازی، صلاح قاسمیانی، عضو هیأت اجرایی مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، درباب خاستگاه حقوق بشر و دلبستگی نظری و پایبندی عملی به آن با اعضای شعبه‌ی آذربایجان غربی جماعت، بحث و گفت‌وگو کرد.

 وی ضمن تشریح مبانی اصلی حقوق بشر، به تاریخچه‌ی آن اشاره و حقوق بشر را در ۳نسل «حقوق مدنی و سیاسی» «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» و «حق همبستگی» مورد واکاوی قرار داد. وی در ادامه از احتمال ظهور نسل چهارمی نام برد که شامل بیوئتیک یا اخلاق زیستی و حمایت در برابر خطرات رایانه و... می‌گردد.

وی در تشریح نسل اول به ذکر عناوینی چون آزادیهای فردی، جمعی، فکری و سیاسی و همچنین موضوع امنیت قضایی و برابری، پرداخت و در باب آزادیهای فردی به تشریح شاخه‌های آن یعنی حق زندگی، حق کرامت انسانی، حق مالکیت، آزادی رفت و آمد، مصونیت از تعرض به حریم خصوصی، آزادی مسکن و تعرض‌ناپذیری آن، حق ازدواج آزاد و مصونیت مکاتبات و مکالمات پرداخت.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اصل «حق حیات» گفت: ضایع کردن حق زندگی بزرگترین ظلم در حق بشر است و همچنین به الزام دولتها در رعایت دو میثاق جهانی (مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) پرداخت و از نهادها و سازوکارهای جهانی نظارت بر حقوق بشر یاد کرد.

قاسمیانی در قسمتی از سخنانش آزادی‌های جمعی، حق ایجاد احزاب و برگزاری گردهمایی‌ها و تجمعات صلح‌طلبانه را تشریح نمود.

وی نسل‌های دوم و سوم حقوق بشر و شعبه‌های آن همچون: حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی و همچنین حق استقلال، حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت جنگ، حق توسعه و حفظ محیط زیست را به بحث گذاشت و حتی از نسل چهارمی سخن به میان آورد که به صیانت از انسان در برابر خطرات دستکاری در ژنتیک و رایانه‌ها و... خواهد پرداخت.

کارشناس این نشست در ابتدای سخنانش به تشریح موضوع « خاستگاه حقوق بشر در آیینه‌ی تاریخ اروپا» پرداخت و از این حیث تاریخ حقوق بشر را به ۴ دوره‌ی باستان، قرون وسطی، مدرن و معاصر قابل تقسیم و ارزیابی دانست.

لازم به ذکر است که در پایان این نشست به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

گفتنی است این نشست در ادامه‌ی سلسله مباحث ماهانە، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی جماعت، شعبه‌ی آذربایجان غربی برگزار شد.