پیام روابط عمومی شعبه‌ی کردستان جماعت دعوت و اصلاح در پی تخریب نوشته‌های تابلوهای دانشگاه کردستان

پیام روابط عمومی شعبه‌ی کردستان جماعت دعوت و اصلاح در پی تخریب نوشته‌های تابلوهای دانشگاه کردستان

 در پی تخریب نوشته‌های تابلوهای دانشگاه کردستان، روابط عمومی شعبه‌ی کردستان جماعت دعوت و اصلاح بیانیه‌ای صادر کرد.


تخریب نوشته‌های  تابلو های دانشگاه کردستان  از جمله تابلوی دانشکده ادبیات و پژوهشکده کردستان شناسی  که بیانگر‌ تلاش‌هایی ناکام در تضعیف همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی و ایجاد نزاع‌های قومی و مذهبی است، ضرورت حفظ درایت و دوراندیشی و تقویت همبستگی و احترام متقابل را بیش از پیش خاطرنشان ساخت. 

بدیهیست ازمنظردینی هیچ قومی برسایر اقوام برتری ذاتی نداشته  و نادیده انگاری تنوع قومی و مذهبی آن هم در گستره ی متنوع مذهبی وقومی سرزمینی به پهناوری ایران، ازنظر مفاهیم دینی و قانون اساسی کشور فاقد پشتوانه بوده و قابل توجیه نمی باشد..

درج ترجمه عناوین دانشگاه کردستان ازجمله دانشکده ادبیات و پژوهشکده کردستان شناسی به زبان‌های کردی، عربی و انگلیسی در کنار زبان فارسی در یک محیط علمی و دانشگاهی که پذیرای دانشجویان خارجی است، نشانه‌ی‌ تدبیر و فهم واقع‌نگرانه‌ی مسؤولان امر است و درج مجدد نوشته‌های حذف شده به فاصله‌ی اندک از زمان اتفاق رخ داده، جای قدردانی دارد و این خود نشانه ی احترام به دغدغه های برحق وقانونی هم وطنان عزیز در مناطق کردنشین است. 

بی‌شک اقدامات مخربی از این دست چهره فرهنگ و تمدن دیرینه ایران و اقوام پر آوازه ی آن را خدشه‌دار می نماید و از شأن والای جامعه علمی و دانشگاهی کشور می‌کاهد. در همین راستا لازم است هم‌میهنان عزیز با  تدبیر و تنش‌پرهیزی و نظر به عواقبت سوء رفتارهای دیگر‌ستیز و خودبرترانگار، بیش از گذشته به حفظ همبستگی ملّی که مبتنی بر شأنیت برابر اقوام ایرانی است اهتمام بورزند و از هر اقدام تحریک‌آمیزی، مسؤولانه پیشگیری کنند و مسؤولان امر هم  با خاطیان و عاملان حوادث تفرقه‌آفرین در چهارچوب قانون برخورد جدی نمایند. و نتیجه اقدامات قضایی هم در اختیار افکار عمومی جامعه قرار گیرد.


شعبه‌ی کردستان جماعت دعوت واصلاح، ضمن احترام به زبان و فرهنگ همه‌ی اقوام و مذاهب، تلاش خود را در راستای ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز، دگرپذیری و احترام متقابل برای حقوق اساسی و مسلم عموم شهروندان  به کار می‌بندد و همگان را به حفظ همبستگی و نظرداشتِ امنیت عمومی فرامی‌خواند. بنابراین هر نوع اقدام تحریک آمیز قومی و مذهبی تحت هر عنوانی  و در هر قالبی که باشد ،محکوم و مردود است و خلاف مصالح و منافع ملی کشور خواهد بود. 


روابط عمومی جماعت دعوت واصلاح-شعبه کردستان