قانون جذب یا قانون تلاش؟

نویسنده: 
دکتر جاسم المطوع
قانون جذب یا قانون تلاش؟

     گفت: گویا شبیه هم هستند، گفتم: تفاوت زیادی ندارند، قانون جذب بر استفاده اراده شخصی، نیرو و ایمان خود برای رسیدن به اهداف تکیه می‌کند، اما قانون تلاش برای رسیدن به نتایج بر خداوند و توانائی های خود تکیه دارد.

   گفت: حالا فهمیدم، به عنوان یک مسلمان از قانون جذب استفاده می‌کنم و تمام کارهایم را به خداوند واگذار می‌کنم، گفتم: ما آن را قانون جذب نمی‌نامیم، بلکه آن را قانون تلاش، توکل یا دعا می‌نامیم، گفت: مسمّی مهمّ نیست، گفتم بلکه مسمّی مهمّ‌ترین چیز است.

   گفت: آیا شما به واسطه‌ی نیروی انرژی درمان می‌کنید؟ گفتم: خیر، گفت: جوانی را دوست دارم و می‌خواهم، او نیز مرا دوست بدارد، آیا قانون جذب را به من یاد می‌دهید تا او را جذب کنم؟ گفتم منظورتان قانون جذب است یا قانون تلاش؟

   گفت: چه تفاوتی میان قانون جذب و تلاش هست؟ گفتم: تفاوت زیادی هست، قانون جذب یعنی اینکه کاری را انجام دهید و انتظار داشته باشید که نتایج آن را از طریق تفکر و اراده‌ی شخصی به انجام برسد، امّا قانون تلاش، کاری را انجام می‌دهید و بر خداوند که تمام کارها تحت اراده‌ی  اوست اعتماد می‌کنید و منتظر نتایج می‌مانید.

   گفتم: آیا شما از طریق مسمّیات با اشیا آشنا می‌شوید، مثلاً اگر به فردی بگویید: می‌خواهم سوار نیروی محرّکه شوم، امّا منظورتان ماشین باشد آیا طرف مقابل حرف شما را می‌فهمد؟ با لبخند گفت: خیر. گفتم: پس بایستی اشیا را با مسمّیات خود نامگذاری کنیم تا حقیقت آنها را بفهمیم.

   کسانی که خود را درمانگران با نیروی انرژی می‌نامند، به دیگران وانمود می‌کنند؛ توانایی حلّ مشکلات خانوادگی و جذب کسانی که دوستشان را دارند را با استفاده از نیروی کیهانی در زمان مشکلات را دارند، امّا زمانی که انسان نمی‌تواند به نتایج مورد نظر برسد، احساس شکست و یأس می‌کند که چرا مانند دیگران توانایی خارق‌العاده‌ای برای حلّ مشکلات ندارند؟ 

   اندیشه‌ی درمان به‌وسیله‌ی انرژی کیهانی، توهّمی بیش نیست که از ادیان و تمدّن‌های شرقی و مفاهیم فلسفی که ادعای درمان را با استفاده از انرژی کیهانی دارد، اخذ شده است و با توانایی‌هایی حواس و علم فیزیک به‌طور کلی متفاوت است.

   بدین خاطر مشاهده می‌کنیم که بسیاری از انسان‌ها به نیّت احیای رابطه‌ی دوستی و عشق از دست‌رفته به سمت استفاده از قانون جذب(انرژی کیهانی) می‌روند و از وسایلی مانند خرد کردن سنگها، استفاده از نیروی بخشش و... استفاده می‌کنند، گفت: من زنی مطلّقه هستم و بسیار از نیروی انرژی کیهان استفاده کرده‌ام تا بتوانم رابطه‌ی قبلی را احیا کنم، امّا تا به‌حال موفّق نشده‌ام.

   گفتم: میان روان‌شناسی علمی و رفتاری که دارای قوانین علمی در درمان مشکلات است و میان تمرین‌های نیروی کیهانی که بر اعتقادات بی‌اساس بنا شده است، تفاوت بسیاری وجود دارد. تمرین‌های نیروی کیهانی باورهایی را ترویج می‌کند که عناصر آن با هم همخوانی ندارند، مثلاً می‌گویند: اگر حوض آبی در آشپزخانه باشد و در کنار آن اجاق گاز وجود داشته باشد، سبب ایجاد مشکلات زناشویی، طلاق و عدم هماهنگی خانواده می‌شود.

   جوشاندن گیاهان همراه شیر و پاشیدن نمک در منزل را توصیه می‌کنند، نگهداری گربه در خانه و کارهای دیگری که سبب دشمنی می‌دانند، اعتقادادتی دارند که هیچ اساس درستی ندارد.

   بعضی از کارهای نیرو درمانی یا نیروی کیهانی را انجام می‌دهند که مرتبط با جادو و شعبده‌بازی است، اما اسم آن‌ها را عوض کرده‌اند تا مورد قبول جوامع قرار بگیرد و آن‌ها را با اسم نیرویی کیهانی نام‌گذاری کرده‌اند.

گفت: آیا نیروی کیهانی مانند دعا در اسلام نیست؟ گفتم: خیر، این درست نیست، دعا از قرآن و سنّت گرفته شده و دارای اصل و ویژگی‌های ربانی می‌باشد.

   سنگ‌ها در اعتقادات ما از حسادت و دشمنی جلوگیری نمی‌کند و عشق و آشتی را در جامعه به‌وجود نمی‌آورند، گفت: خداوند نیرو را در قرآن ذکر کرده است با لبخند گفتم: منظورت از نیرو آن آیه‌ای است که می‌فرماید: «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» است؟ آیه منظورش روان‌درمانی با نیروی کیهانی نیست، منظورش توانایی و تلاش است، گفت: به خاطر توضیحات شما سپاسگزارم و از این به بعد به جای استفاده از قانون جذب از قانون تلاش و توکّل استفاده می‌کنم.

بدون امتیاز