دیدار مسؤول شعبه‌ی کردستان با دو تن از پیشکسوتان جماعت

دیدار مسؤول شعبه‌ی کردستان با دو تن از پیشکسوتان جماعت

مسؤول شعبەی کردستان جماعت دعوت و اصلاح با استاد ابراهیم مردوخی و استاد حسن حسینی در مریوان دیدار کرد.

رئوف اصلاح‌جو مسؤول شعبه‌ی کردستان جماعت دعوت و اصلاح در دو دیدار جداگانه با استاد ابراهیم مردوخی و استاد حسن حسینی از سابقان و پیشکسوتان جماعت دعوت و اصلاح در شه‍ر مریوان ضمن آرزوی تندرستی برای آن دو عزیز، ابراز امیدواری کرد که سال نو سالی توأم با برکت، ایمان، تندرستی و شادکامی باشد.

در این دو دیدار، معاون آموزشی تربیتی شعبەی کردستان جماعت دعوت و اصلاح نیز حضور داشت.

دیدار مسؤول شعبه‌ی کردستان با دو تن از پیشکسوتان جماعت