۲۵۰ سبد غذایی در دوریسان پاوه‌ توزیع شد

 ۲۵۰ سبد غذایی در دوریسان پاوه‌ توزیع شد

روزهای نخست سال نو، به همّت خیّرین روستای دوریسان پک غذایی شامل برنج، روغن و...  بین ٢۵٠خانوار نیازمند توزیع شد.


به گزارش اصلاحوب، مؤسسه‌ی خیریه‌ی عاطفه و احسان دوریسان مدت ۷ سال است که توسط جمعی از معتمدان روستا تشکیل و گام‌هایی در مسیر تجلی بخشیدن به فرهنگ خیرخواهی و خدمت‌رسانی به نیازمندان جامعه همچون: ایتام، بیماران، مستمندان، سالخوردگان و خانواده‌های زندانیان و... به شکلی آبرومندانه و با حفظ کرامت انسانی برداشته شده است.

 روستای دوریسان با جمعیتی بالغ بر٤۰۰۰نفر یکی از پرجمعیت‌ترین روستاهای کشور است که اعمال الحاق آن به شهرستان پاوه به انجام رسیده است.

 ۲۵۰ سبد غذایی در دوریسان پاوه‌ توزیع شد
 ۲۵۰ سبد غذایی در دوریسان پاوه‌ توزیع شد
بدون امتیاز