ترجمه‌ی ترکی کتاب «اهل‌ سنت ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» منتشر شد

ترجمه‌ی ترکی کتاب «اهل‌ سنت ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» منتشر شد

کتاب «اهل‌سنت‌ ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» تألیف دکتر عبدالظاهر سلطانی به زبان ترکی استانبولی در ترکیه منتشر شد.

بنا به گزارش اصلاحوب به نقل از ایکنا، کتاب «اهل‌سنت‌ ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»، اثر دکتر عبدالظاهر سلطانی اهل تربت جام، توسط دوغان اوزلوک دانشجوی دکترای دانشگاه «آنادولو» به ترکی ترجمه و چندی پیش در ترکیه چاپ و منتشر شد.

به نظر می‌رسد این اثر ٣٢٠ صفحه‌ای، نخستین کتاب جامع و آکادمیک درباره‌ی اهل‌سنت ایران باشد که در ترکیه منتشر می‌شود. لازم به ذکر است که این کتاب به‌عنوان رساله‌ی دکترای نویسنده نیز توسط دانشگاه «الاوزاعی» لبنان تأیید و به عربی هم منتشر شده است.

این کتاب شامل دو بخش اصلی است: بخش نخست با عنوان بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهل‌سنت که سه فصل دارد، فصل اول شامل مناطق سنی‌نشین ایران در استان‌های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی است. در فصل دوم موسسات و مراکز دینی و فرهنگی نام‌ برده می‌شود که شامل مدارس، مساجد، انجمن‌های خیریه، انتشاراتی‌ها وکتابخانه‌ها است. در فصل سوم مهم‌ترین احزاب و جنبش‌های فکری و سیاسی اهل‌سنت مانند جماعت تبلیغ، جماعت دعوت و اصلاح، سلفیه، صوفیه، مکتب قرآن و دیگر طیف‌های فکری و قومی ذکر می‌شود.

بخش دوم تحت عنوان «نقش اهل‌سنت در نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور» در شش فصل آن موضوعات زیر بررسی می‌شود: فصل اول: ارتباط اهل‌سنت با گروه‌ها و مذاهب ایرانی، که از چگونگی روابط اهل‌سنت با پیروان ادیانی مانند مسیحیت، زرتشتی، یهودیت، بهائیت، صابئین، سیک و... و مذاهبی چون شیعه‌ی اثناعشری، اسماعیلی، نعمت‌اللهی و... سخن به میان می‌آید. در فصل دوم نقش اهل‌سنت در نظام سیاسی مورد کندوکاو قرار می‌گیرد. در فصل سوم جایگاه فرهنگی و فکری اهل‌سنت و در فصل چهارم وضعیت اقتصادی اهل‌سنت بررسی می‌شود. در دو فصل پنجم و ششم به مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های اهل‌سنت در زمینه‌ی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و غیره اشاره می‌شود.

گفتنی است این کتاب در سال ١٣٩٥ توسط نشر آراس  در ٣٠٠٠ نسخە، در ٤٠٠ صفحه به زبان فارسی چاپ و منتشر شده است.

بدون امتیاز