بەروزرسانی زندگی

نویسنده: 
جهانگیربابایی
بەروزرسانی زندگی

انسان نسبت به فرآورده‌های تکنولوژی بسیار پیچیده‌تر و حساستر است چون خالق و آفریدگار ابزار و ایده هاست.

 اگر حس کنجکاوی و خلاقیت و بلندپروازی انسان در میان نبود هرگز ابزاری پیچیده چون رایانه و گوشی همراه و ماهواره و سفینه‌ها و بمب‌های اتمی متولد نمی‌شدند و مایه‌ی فخر و مباهات کشورهای صنعتی و تفاخر بر ملت‌های ستمدیده نمی‌گشت.

هرچه ابزارها پیچیده و رادار گریز و سریع‌السیرتر خلق شوندعظمت و تو اسرار نهانی این موجود نیمه خاکی، بیشتر آشکار می‌شود و به طبع آن چهره عظمت خالق این موجود دو بعدی هم نمایانتر می‌شود.

مهندسان و خالقان ابزار هوشمند، بر این موضوع احاطه دارند که دستگاه‌ها و برنامه‌هایشان برای مدتی طراحی و نصب شده‌اند به همین منظور مدام در فکر بروزرسانی و آبدیت کردن برنامه‌ها و قطعات اصلی می‌باشند تا کاربران و مشتریان با خیالی آسوده بر روی آنها کار کنند و بر نیروی ذهن و مغز آنان درود بفرستند سپس پاداش مادی خود را کسب نمایند آنتی ویروس‌هایی برای آنها طراحی شده تا خللی در کار‌ها رخ ندهد.

دستگاه وجود بشری، با نهایت مهارت و کاردانی و آینده‌نگری خالق آسمان، ساخته و پرداخته شده است سخت‌افزاری چون جسم بشر با کمک علم پزشکی و ورزش و مهارت و تغذیه مناسب، مدام در حال مبارزه با بیماری و ویروس‌های جسمی است که سلامتی و زندگی بشر را تهدید می‌نمایند.

وجود سرطانها و سکته‌ها و ویروس‌های جدید و ایدز و کویدهای نوخاسته و غیره پیشرفت و آرامش او را به خطر می‌اندازند در طول تاریخ  توانستە تا حدودی بر مشکلات بزرگ فایق آید و دژی نیرومند علیه آن بنا نهد تا بتواند عمر کوتاه خود را در آرامش سپری نماید.

ولی ذهن و معنویت و شخصیت انسان، بسی وزینتر از جسم او می‌باشد کە مورد غفلت بشرمتمدن قرار گرفتە چه بسا آدم‌هایی که امروز به ظاهر در سلامت جسمی کامل به سر می‌برند ولی به درندگانی می‌مانند کەبه جان طبیعت و موجودات و حتی همنوعان خود افتاده‌اند و نه تنها همنوع خوری می‌کنند بلکه، همه‌چیزخواری را از سر گرفتەاند و نیروی سیری‌ناپذیری در آنها فعال شده که مدام دهن می‌گشاید.

انسانی که نیروی خرد را بەروزرسانی نکند و تنها با همان برنامه‌ها و افکار سالهای گذشته و دور از مطالعه، قافله زندگی را پیش براند قطعاً دچار آفت‌زدگی و ناکارآمدی می‌شود و بە بن‌بست منتهی می‌شود.

 تجدید نیروی ایمان و انسانیت، چون واکسن و آنتی ویرووسی عمل می‌کند که ویروس‌های فعال در مغز آدمی را سرکوب می‌نماید تا بهتر وظیفەی خود را انجام دهد.

زندگی روزمره، گاهی آنقدر انسان را دچار غفلت و سرگردانی و عادات ناپسند می‌نماید که تنها گزیده‌ی ناچیزی از وظایف واقعی خود را انجام می‌دهد و از واقعیت زندگی فاصله می‌گیرد.

 افتادن در باتلاق قدرت و ثروت و سرمایه‌داری و شهرت و علم زدگی، آفت‌هایی هستند که هر از چندگاهی در دستگاه عظمت انسان فعال می‌شوند و به روش‌های مختلفی دوباره خود را با زندگی نو سازگار می کنند و کارایی خودرا به دست می‌آورند که اگر کاربران و مهندسان زندگی، هوشیار نباشند سرمایه عمر وجود خود را به فنا می‌دهند و در دام هکران معنوی گرفتار می‌شوند.

در این روزگار، ویروس‌های جسمی و ذهنی بیداد می‌کنند و فرعون‌مآبان، هرگز بستر زندگی بشر را ترک نخواهند کرد اگر چه مدت زمانی ناکارآمد می‌شوند ولی دوباره از  غفلت بشری استفاده می‌کنند و با لباس مبدل و ماهرانه‌تر از قبل، عمل می‌کنند و زندگی شرافتمندانە را بە لجن می‌کشند.

خداوند، بارها وجود این ویروس‌های نامیرای زندگی را هشدار داده و بنی‌آدم رابە وسیلە مهندسان خود، آگاه نموده است که نگذارید فعال شوند چون مهارکردن آنها کاری است دشوار و ویرانگر و هزینه‌بردار.

وجود تضادها( ویروسها و آنتی‌ویروسها) یکی از زیبایی‌های خلقت است تا بیش از این یکنواختی و بی‌حسی ناخودآگاه، بیرون بیاید و مدام با هوشیاری زندگی کند و به دام مرگ خاموش نیفتد.

برنامه‌های زندگی هرگز از وجود قابیلیان و بهانه‌تراشیهای بنی‌اسرائیلیان و فرعونیان، خالی نمی‌ماند. مهم این است کە انسان بەسطحی از آگاهی برسد که تقوای حضور در جامعه را کسب کند همزمان در میان این ویروسها باشد ولی اجازه ندهد بر دستگاه نازک و حساس فکر و ذهن او مسلط شود و آن را تحت سیطره خود درآورد. باید محافظی از ادب و نزاکت و امید و مردانگی را به دور خود پیچید تابه سلامت ره بدر برد چون سروری انسان را بە تمسخر می‌گیرند.

هر کدام از ما، باید پیامبری باشیم تا بتوانیم آنتی‌ویروس‌ها را فعال و به روزرسانی کنیم و زنده نگه داریم تا شاهرگ حیات فلج نشود و خون سرخ زندگی جریان همیشگی داشته باشد و انسانیت لگدمال نشود.

 خرد و هوشیاری برای انسان، چون مرکز فرماندهی پیامبری عمل می‌کند به نیروی خرد و قلب خود اعتماد داشته باشیم و باور و انسانیت خود را سالم و شاداب نگه داریم.

بدون امتیاز