با عینک پیامبر دنیا را ببین!

با عینک پیامبر دنیا را ببین!

با عینک پیامبر دنیا را که بنگری آدمهایش زیباترند و دوست داشتنی‌تر...

دردمندتر و معذورتر و نیازمندتر از آنچه نشان می‌دهند...

آدمها را از خود جدا نمی‌بینی درد آنها دردت می‌شود رشدشان رشدت و عاقبت خیریشان برایت آرزو....

رمز موفقیت پیامبر در دعوتش همدلی بالایش بود.

در این دنیای پر آشوب اگر توانستی با بودنت حال انسانهای اطرافت خوب بشه بهترین انسانی چون بهترین تخصص و مهارت خوب کردن حال آدمهاست...

مهارت همدلی و درک انسانها مهارتی است که دنیای بشر امروزی بیش از هر چیز به آن نیاز دارد و این مهارت جغرافیا و نژاد و دین و هر تفاوت دیگری را نمی شناسد چون زبانش دل است و دل در همه انسانها زبان اصلیش مهر است.

پیامبر اسلام موفق ترین کسی بوده که در درک همنوعان و انسانهای اطرافش خدمت نموده است و مهارت همدلی‌اش ناشی از رحمت و رافت و مهربانیش بوده است. آنچه از این اسوه حسنه در زندگیم همواره مرحله به مرحله و در انواع ارتباطاتم سعی کرده‌ام پیاده کنم همدلی و نگرش با رحمت بوده است و هر گاه با چنین نگاهی انسانها را نگریسته‌ام هیچ گاه پشیمان نشده‌ام حتی اگر به این نتیجه رسیده باشم که سالها عمرم را بابتش صرف کرده‌ام و نتیجه‌ای عایدم نشده و یا قدرم دانسته نشده است! 

پیامبرم بسیار مهربان و با درک بود چون در یکی از جنگها وقتی صحابه پیامبر بر دشمن غالب می‌شود و او در زیر دستش شهادتین را می‌گوید ولی صحابه او را می‌کشد پیامبر بسیار ناراحت می‌شود و می‌فرماید مگر دلش را شکافته بودی تا ببینی شهادتین را از ته دل نگفته واز ترس بوده!

با این‌که با بدن زخمی از طائف خارج می‌شود و مورد هجوم و آزار طائفیان قرار گرفته راضی به نفرینشان نمی‌شود...

 در روز فتح مکه مشرکانی را که سالها خود و یارانش را آزار و آواره کرده‌اند می‌بخشد و حتی خانه سرانشان منزلگاه امن معرفی می‌کند... 

 به عیادت همسایهی یهودی مریضش که مدتها آزارش داده می‌رود... و...

 

خیلی از مهربانیهای پیامبرم شنیده‌ام!

آری پیامبر با این رفتارهای زیبایش به ما این درس را می‌دهد که تا جایی که ممکن است حریم دل را پاک بنگریم وبه هر بهانه‌ای زمینه حسن ظن به انسان دیگر را فراهم کنیم حتی در بدترین شرایطی مثل جنگ! اینگونه انسانها را بهتر درک می‌کنیم و این یعنی همدلی!

پیامبر رحمت که به مقام معراج رسید این چنین نسبت به انسانها ولو دشمنش مهربان است ما که مدعی الگو پذیری از او هستیم چقدر با همنوعان خود چنینیم؟! 

پیامبر رحمت، بهترین اسوه بشریت واقعاً دوستت داریم.

به حق که رحمة للعالمين هستی!

به حق که رسول آشتی و نوع دوستی و مهرورزی و مودت هستی!

دنیا زیباست اگر با نگاه تو به آن بنگریم!

بدون امتیاز