جلسه‌ی بررسی مبانی فکری جماعت برای اعضای جدید شعبه‌ی تهران برگزار شد

جلسه‌ی بررسی مبانی فکری جماعت برای اعضای جدید شعبه‌ی تهران برگزار شد

جلسه حضوری اعضای جدید شعبه تهران، با موضوع بررسی مبانی فکری جماعت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با حضور اعضای هیأت اجرای شعبه تهران و البرز صبح روز پنجشنبه ١٥ مهرماه جاری در دفتر مرکزی جماعت برگزار شد.

 

در این جلسه صلاح قاسمیانی مسؤول ستاد انتخابات جماعت به تشریح مبانی فکری جماعت دعوت و اصلاح به اعضای تازه به عضویت درآمده‌ی این شعبه پرداخت.

همچنین در این جلسه ضمن قدردانی از خدمات خانم امینی مسؤول پیشین معاونت تربیتی آموزشی شعبه‌ی تهران و البرز، مولوی حسین گمنام به‌عنوان مسؤول جدید این معاونت معرفی شد.

جلسه‌ی بررسی مبانی فکری جماعت برای اعضای جدید شعبه‌ی تهران برگزار شد
جلسه‌ی بررسی مبانی فکری جماعت برای اعضای جدید شعبه‌ی تهران برگزار شد