یک عضو شورای مرکزی جماعت: «فرد آموزش‌دیده و تربیت‌شده در جماعت، برای پذیرش مسؤولیت اجتماعی آماده می‌شود.»

یک عضو شورای مرکزی جماعت: «فرد آموزش‌دیده و تربیت‌شده در جماعت، برای پذیرش مسؤولیت اجتماعی آماده می‌شود.»

*ارزش خلق‌شده در درون جماعت، تربیت انسان معنوی و اخلاقی و متعهّد و مسؤولیت‌پذیر است

نشست مجازی اعضای شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح با اعضای این تشکّل در استان خراسان جنوبی، با حضور فتح‌الله حقّانی، ایران محمّدی، محمّدعلی آریانژاد در ٣١ شهریورماه سال جاری برگزار شد.

بنا به گزارش اصلاحوب، فتح‌الله حقانی عضو شورای مرکزی جماعت، در ارائه موضوعی با عنوان «جماعت: سرمایه‌ی انسانی، سرمایه‌ی اجتماعی و نقش‌آفرینی اجتماعی» اظهار داشت: «در جماعت دعوت و اصلاح مجموعه‌ای از نیروی انسانی برخودار از تنوّع دانش و مهارت، متعلّق به تنوّع قومی، مذهبی و جغرافیایی، از اصناف و تخصّصهای مختلف، داری جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی متنوّع، حول آموزه‌های دین‌ گرد هم آمده‌اند. جماعت، این افراد را در شبکه‌های کوچک و بزرگ با همدیگر مرتبط کرده است. این فضا، به رشد فردی و جمعی اعضا کمک می‌کند و به شکل‌گیری جامعه‌ای بهتر می‌انجامد؛ جامعه‌ای که در آن فضایل اخلاقی رشد می‌یابد. در جامعه‌ای با سرمایه‌ی اجتماعی بالا، رویه‌های سخت و پرهزینه‌ی فعّالیّت، آسان می‌شود و انسان‌ها به‌راحتی به همدیگر اعتماد می‌کنند. جماعت می‌تواند بستری برای کمک به تحقّق چنین جامعه‌ای باشد.»

وی ادامه داد: «البته این اعتمادسازی نباید محدود به درون جماعت باشد؛ زیرا در تعامل با سایر فعّالان و جریان‌های اجتماعی، جماعت و اعضای آن، منتفع خواهند شد؛ از یکسو تحت تأثیر دانش، مهارت و تجربه‌های خوب دیگر فعّالان جامعه قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، با پرورش استعدادها و به فعلیت رساندن قابلیت‌هایشان بر مناسبات جامعه تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین حضور در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی برای جماعت و اعضای آن ضروری و گریزناپذیر است.»

این مدرّس دانشگاه افزود: «ارزش خلق‌شده در درون جماعت، تربیت انسان معنوی و اخلاقی و متعهّد و مسؤولیت‌پذیر است و جماعت این کار را اساساً برای خدمت  به جامعه انجام می‌دهد و در واقع انسان تربیت‌شده در جماعت برای پذیرش مسؤولیت اجتماعی آماده می‌شود و لازم است در خدمات اجتماعی نقش‌آفرینی کند.»

همچنین خانم «ایران محمّدی» دیگر عضو شورای مرکزی جماعت به لزوم اهمّیّت تغییر اشاره کرد و گفت: «ما اعضای جماعت با فراست و تیزهوشی در قبال تغییرات موضعی صحیح داشته باشیم. اعضای جماعت ما باید جزء دو دسته‌ی ایجادکنندگان و پذیرشگران تغییر باشند.»

محمّدعلی آریانژاد، «مسؤول نظارت جماعت» نیز در خصوص فعّالیّت‌های فرهنگی و هنری جماعت گفت: «بیشتر فعّالیّت‌های نشریات و... جماعت تاکنون در حوزه‌ی اندیشه، دعوت و... بوده است که در این دوره تدابیر و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که در حوزه‌ی فرهنگی، هنری و ادبی بروز بیشتری در قالب پادکست و... داشته باشیم و به‌زودی از آن‌ها رونمایی می‌شود.»

در ادامه، اعضای شورای مرکزی و مسؤول نظارت جماعت به پرسش‌های اعضای شعبه خراسان جنوبی پیرامون مسائل جاری جماعت پاسخ گفتند.