یک کُرد اهل سنّت رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی کشور شد

یک کُرد اهل سنّت رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی کشور شد

برای اوّلین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک کُرد اهل سنّت، به عالی‌ترین منصب حسابرسی اداری و نظارتی رسید.

بنا بە گزارش اصلاحوب با تصویب هیئت دولت و در اجرای تبصره مادّه ی ۲۲ قانون اساسنامه‌ی سازمان حسابرسی – مصوّب  ۱۳۶۲، دیروز چهارشنبه ١٩ شهريورماه در نشست هيئت دولت که به رياست دكترحسن روحانی تشکیل شد، «دکتر محمّدقسیم عثمانی» نماینده‌ی پیشین مردم بوکان در مجلس به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی منصوب شدد.

هيأت عالی نظارت دارای پنج عضو است كه رئيس و يك عضو آن با معرّفی دولت، دو عضو آن توسط ديوان محاسبات كشور و يك عضو آن توسّط دادستان كلّ كشور معرّفی و تعيين می‌شود.

بدون امتیاز