مسئول هیئت اجرایی جماعت: فعّالیّت مدارس علوم دینی جنوب را باید ارج نهاد

مسئول هیئت اجرایی جماعت: فعّالیّت مدارس علوم دینی جنوب را باید ارج نهاد

مسئول هیئت اجرایی مرکزی جماعت در نشست مجازی با اعضای جماعت شعب هرمزگان و بوشهر، بر اهمّیّت آموزش و ترویج علوم دینی و شرعی تأکید کرد.

 بنا به گزارش اصلاحوب، جمال اسماعیلی «مسئول هیئت اجرایی مرکزی جماعت دعوت و اصلاح» در این نشست که در١٦شهریورماه برگزار شد، بر اهمّیّت آموزش و ترویج علوم دینی تأکید کرد و گفت: «یکی از سیاست‌های مستمرّ جماعت که در کنگره‌ی پنجم هم تأکید بیشتری بر آن شده است آموزش و ترویج علوم دینی است.»

وی در ادامه گفت: «مدارس علوم دینی جنوب، نقش بسیار مثبتی در آموزش علوم دینی و ترویج فرهنگ دینداری داشته‌اند و باید آن را ارج نهاد و بر علمای عضو جماعت لازم است همگام با فعّالیّت آموزشی در مدارس علوم دینی به فعّالیّت‌های اجتماعی از جمله اهتمام بیش از پیش به حلّ مشکلات مردم بپردازند.»