دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان: اهانت به قرآن کریم به تحریک تروریسم و بی‌حرمتی به مقدسات می‌انجامد

ترجمه: 
اصلاحوب
دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان: اهانت به قرآن کریم به تحریک تروریسم و بی‌حرمتی به مقدسات می‌انجامد

شیخ علی قره داغی دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان در نکوهش اقدام یک زن نروژی در پاره کردن قرآن کریم آن را گامی در راستای تشویق تروریسم و بی‌حرمتی به مقدسات برشمرد. در تظاهرات ضد اسلامی که در اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود یک زن نروژی اقدام به پاره کردن صفحاتی از قرآن کریم کرد. 

شیخ قره داغی در صفحه‌ی فیسبوک خود در واکنش به این اقدام تأکید کرد: پاره کردن قرآن و بی‌حرمتی به آن از سوی زن افراطگرای نروژی ثابت می‌کند که این کتاب ساخته و پرداخته‌ی دست بشر نیست و اگر به بشر متکی بود یقینا از بین می‌رفت و این یعنی قرآن کریم از سوی پروردگار جهانیان آمده است. 

وی افزود: این یک کار ضد انسانی است و نشان می‌دهد که حرص و ولع حیوانی بر این زن چیره شده و عقل و هوش خود را از دست داده است. او نفمیده است که این کتاب مقدس می‌ماند و ثمر می‌دهد و هیچ وقت نمی‌میرد. 

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان تأکید کرد این اقدام جنون‌آمیز به زیان عامل آن تمام می‌شود و به کتاب ما گزندی نمی‌رساند. 

وی خاطرنشان کرد این زن نمونه‌ای زنده‌ای از این واقعیت است که عقب‌ماندگی فکری منحصر به داعشی‌های منطقه‌ی ما نیست بلکه در دنیای غرب هم فکر داعشی وجود داست.  

نخستین واکنش در برابر این زن باید با توافق جمعی اسلامی در اجرای مفاهیم قرآن کریم باشد.

وی از مقامات نروژی خواست این زن را با استناد به بند "تحریک ترویسم و اهانت به مقدسات" محاکمه کنند. 

از مسلمانان نیز خواست با پایبندی بیشتر به آموزه‌های اسلامی از دین‌شان دفاع کنند و از اقدام مشابه بپرهیزند. 

قره داغی اظهار داشت ما اهل صلح و مسلمان هستیم و از اهانت به مقدسات انسان‌ها به دوریم. 

روز یکشنبه در تظاهرات ضد اسلامی که در اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود یک زن افراطی نروژی صفحاتی از قرآن کریم را پاره کرد و به آن بی‌حرمتی نمود.

این رویداد یک روز پس از رویارویی خشونت‌آمیز پلیس سوئد با تظاهرکنندگان در شهر مالمو رخ داد. در این تظاهرات گروه راستگرا اقدام به سوزاندن یک نسخه از قرآن کرده بود.

بدون امتیاز