فوائد ویروس کرونا

نویسنده: 
محمد حامدی
فوائد ویروس کرونا

«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»﴿البقرة: ٢١٦﴾ قتال با کافران بر شما واجب شد در حالی که آنرا ناخوشایند می‌دانید. امّا در بعضی از اوقات چیزی را مضر می‌دانید امّا نفع شما در آن است

و در بعضی از اوقات چیزی را مفید می‌دانید امّا ضرر شما در آن است. خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.


بر همگان واضح است که ویروس کرونا مضرّات فراوانی را از لحاظ مادّی و معنوی برای افراد بشر ایجاد نموده است و هرگز ما خواهان حضور این مهمان‌ناخوانده نبوده و نیستیم و بر همه‌ی ما لازم است که تمامی تلاشهایمان را برای حذف آن بکار بگیریم. امّا با این وجود فوایدی را نیز با خود به همراه آورده است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌شود:


۱-اثبات کننده‌ی عجز و ناتوانی انسان

۲-بیدار کننده‌ی انسان از غفلت و نادانی

۳-وادار کننده‌ی تعدادی از انسانها به توبه و بازگشت به سوی خدای رحمان

٤-اثبات‌کننده‌ی مالکیت مطلق خداوند بر انسانها و جهان آفرینش

۵-مشخص‌کننده‌ی وجود نقص و محدودیت علم و تکنولوژی بشر

۶-عامل پیشرفت علم پزشکی خصوصاً در تولید داروهای جدید

۷-ایجادکننده‌ی وحدت جهانی بشریت و حذف موقّتی مرزهای جغرافیایی

۸-اثبات بی‌ثباتی و تزلزل حیات دنیا

۹-فراموشی موقّت ثروت، فقر و امراض دیگر

۱۰- فراگیری درس تحمّل در تعامل اعضای خانواده با همدیگر در زندان و قرنطینه‌ی خانگی

۱۱- فراگیری فرمانبرداری از متخصّصان در زندگی مادّی و معنوی

۱۲- تشخیص توکّل قرآنی از تواکل و رهاسازی اسباب مربوطه

۱۳- مشخص‌کننده‌ی مؤمنان حقیقی از مدّعیان ایمان

۱۴- آموزش لوازمات زندگی اجتماعی و رعایت آنها

۱۵- پالایشگر ناخالصی‌های مادّی و معنوی انسان

۱۶- ایجاد همدردی و همکاریهای اجتماعی

۱۷- درک این حقیقت که خداوند بر انسان کاملاً چیره است و ایشان قابل معارضه نیستند.

۱۸- تولید کننده‌ی فرهنگ زندگی بهداشتی و حذف ناپاکی‌های قبلی

۱۹- قدرشناسی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی و دوستان

۲۰- تولید کننده‌ی اعتکاف و بررسی کارنامه و بیلان کاری انسان در تعامل با خداوند و نعمت‌هایش.

۲۱- ترویج فرهنگ مطالعه

۲۲- قدردانی نعمت‌های زندگی قبلی ازجمله حضور در خارج خانه، دید و بازدید، صله‌ی ارحام، تفریحات و ...

۲۳- بازگشت از سفرهای مرسوم به سفر و هجرت به درون انسان

۲۴- قدرشناسی جایگاه مهمّ و حیاتی خانه و مسکن و اعضای خانواده

۲۵- فراگیری روش‌های جدید برای تعاملات و ارتباطات انسانی و جایگزینی آنها بر روش‌های قبلی در بحران‌ها

۲۶- حذف موقّتی نظام طبقاتی و تساوی همگان در مقابل ویروس کرونا

۲۷- فراگیری این حقیقت که زندگی همه‌ی انسانها به‌همدیگر گره خورده است. پس همه‌ی ما در قبال اعمال ناشایست خود در قبال انسانها مسؤول هستیم.

۲۸- احساس وجود برادری مشترک انسانی همه‌ی افراد بشر

۲۹- ایجاد احساس همدردی برای همه‌ی انسان‌ها

۳۰- فراگیری تعامل صحیح با بحران‌های آینده و مدیریت صحیح آنها

۳۱- آشکار کننده‌ی خادمان از خائنان و صادقان از دروغگویان 

۳۲- قدرشناسی مشاغل غیر پزشکی.

بدون امتیاز