برگزاری مسابقه‌ی کاشت نهال، نقاشی و شعرخوانی در ربط

برگزاری مسابقه‌ی کاشت نهال، نقاشی و شعرخوانی در ربط

همزمان با هفته‌ی منابع طبیعی مسابقه‌ی کاشت نهال، نقاشی و شعرخوانی در ربط سردشت برگزار شد.

بنا به گزارش اصلاحوب، امسال در شهر ربط با همکاری معاونت تربیتی - آموزشی با هدف فرهنگ‌سازی بیشتر در جهت حفظ منابع طبیعی مسابقه‌ای در سه حوزه‌ی کاشت نهال، نقاشی و شعرخوانی ىر بين مقاطع سنّی ٦ت ١٥ سال برگزار گردید که استقبال شرکت‌کننده‌ها و خانواده‌های آنان روبرو شد. 

در پایان هر یک از شرکت‌کننده‌ها اقدامات انجام‌شده را در قالب تصاویر و فیلم ارائه کردند و به نفرات شرکت‌کننده جوایز ارزنده‌ای اهدا شد.

بدون امتیاز