ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم ثلاث بابا‌جانی به منطقه‌ی قطور

ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم ثلاث بابا‌جانی به منطقه‌ی قطور

امروز ۸۰ میلیون وجه نقد و ۲ کامیون وسایل ضروری غیر نقدی مردم ثلاث بابا‌جانی به منطقه‌ی زلزله‌زده‌ی قطور خوی ارسال شد.

بنا به گزارش اصلاحوب به دنبال زلزله‌ی ٤اسفندماه در منطقه‌ی قطور خوی که منجر به خساراتهای مادّی فراوانی به برخی از هموطنان شد، هیأت اجرایی جماعت دعوت و اصلاح دفتر ثلاث باباجانی به همراه جمعی از فعّالان مدنی در سطح شهر ثلاث کمپین جمع‌آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی را تشکیل دادند. این کمپین پس از یک هفته فعّالیّت، موفّق به جمع‌آوری مبلغ ۸۰ میلیون تومان و ۲ کامیون وسایل ضروری غیر نقدی مردم محروم ثلاث که در پاییز ١٣٩٦ دچار مصیبت زلزله‌ی ویرانگر شده بودند، شد. 

گفتنی است پیش از ارسال محموله، تیمی جهت شناسایی و توزیع عادلانه‌ی کمکها به منطقه‌ی قطور اعزام و به دنبال آن، کامیونها بارگیری و  امروز شنبه ١٧ اسفندماه به منطقه‌ی حادثه‌دیده ارسال شد.

بدون امتیاز