هیأت فتوای اهل سنّت و جماعت جنوب ایران خواهان برگزاری نماز جمعه در فضای باز شد

هیأت فتوای اهل سنّت و جماعت جنوب ایران خواهان برگزاری نماز جمعه در فضای باز شد

هیأت فتوای اهل سنّت و جنوب ایران در پی شیوع بیماری کرونا در جنوب کشور تشکیل جلسه داد. در این نشست که با حضور علمای برجسته ی اهل سنّت جنوب کشور برگزار شد، هیأت خواهان برگزاری نماز جمعه در فضای باز و خارج از مساجد شد.

این هیأت توصیه کرده که افراد بیمار از آمدن به نماز جمعه خودداری کنند و خطبا در خطبه‌ها به تشریح اهمیت بهداشت فردی به نمازگزاران بپردازند.

در بیانیه همچنین ایجاز خطبه ی نماز جمعه، خواندن قنوت و دعا در نماز مورد تاکید قرار گرفته است.

بدون امتیاز