لیست انتخاباتی دفتر تهران جماعت دعوت و اصلاح

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1398/12/02

درود بر شما! به کارتان ادامه دهید. از سخنان نومیدکنندە و تکراری و از درماندگی آموخته خودداری کنید.