فراسوی بحران در خاورمیانه

فراسوی بحران در خاورمیانه

پس از انقلاب بهمن ۵۷، روابط ایران با آمریکا و اسرائیل بطور کامل قطع شد و روز بروز بر وخامت آن افزوده گردید و بارها تا مرز یک جنگ تمام‌عیار پیش رفت. جمهوری اسلامی ایران  در راستای آرمانهای بلندمدّت خود نه تنها با آمریکا و اسرائیل بلکه با بعضی از  کشورهای عربی بویژه امارات و عربستان و عراقِ دوران صدّام حسین، دچار تنش و تیرگی روابط شد و حتّی با عراق وارد یک جنگ تمام‌عیار و پر تلفات گردید. 

اگرچه ریشه‌ی اصلی بحران خاورمیانه به یکصد سال پیش و سقوط امپراطوری عثمانی و پیدایش کشوری جدید بنام اسرائیل در قلب کشورهای اسلامی بر می‌گردد امّا با انقلاب ۵۷ و پیدایش جمهوری اسلامی ایران به جای حکومت شاهنشاهی پهلوی و تضعیف موقعیّت سیاسی- اقتصادیِ آمریکا و اسرائیل در منطقه، بحرانِ خاورمیانه عمق بیشتری پیدا کرد بویژه پس از درگیری نظامی ایران و عراق و توسعه‌ی قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران و وحشت کشورهای عربی خلیج فارس، روز به روز بر عمق بحران افزوده شد. 

هراس و وحشت کشورهای عربی، مورد سوء استفاده‌ی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و توانستند اعراب را به میدان جاذبه‌ی آمریکا و عادی‌سازی روابط با اسرائیل سوق دهند.  

قرائن نشان می‌دهند به رغم پیروزی دموکراتها در آمریکا، چشم‌انداز صلح و ثبات در منطقه بسیار تیره است؛ بویژه پس از اتفاقاتی که طی یکسال گذشته در منطقه رویداده است. اسرائیل با جسارتِ بیشتری به ماجراجوئی می‌پردازد و بویژه پس از عادی‌سازی روابط با معدودی از کشورهای عربی ذوق‌زده شده است و با تمرکز بیشتری منافع جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار می‌دهد و ندای «هل من مبارز؟» را سرمی‌دهد. 

اسرائیل از بدو تشکیل تاکنون همواره با نوعی بیم و هراس از اعراب بسر برده است و برغم حمایتهای بی‌دریغِ اروپا و آمریکا هیچگاه آسایش و امنیّت خاطر نداشته است بویژه پس از ظهور جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای ضدّ اسرائیلی آن، رعب و وحشت فزاینده‌ای بر آن سایه انداخت و همیشه مواظب کلاه سرش بود که باد نبرد؛ امّا پس از عادی‌سازی روابط با امارات و بحرین و عربستان نفس راحتی کشید و از فرط سرخوشی همچون اسب سرکش به این سو و آن سو می‌دود و به دنبال بهانه‌ای برای درگیری با ایران می‌گردد؛ شاید از مدّتها پیش امکان ترور دانشمند ایرانی را داشته است و اقدامی نکرده است؛ امّا شرایط کنونی را بهترین فرصت برای اجرای این طرح دانست و بی‌پروا آن را عملی ساخت. در آینده نیز بعید نیست دست به اقدامات دیگری بزند که هشیاری و آماده باش لازم را می‌طلبد.

استراتژی ترور، یکی از استراتژیهای تغییرناپذیر رژیم اسرائیل است و تحت هیچ شرائطی آن را تغیر نخواهد داد. طی پنجاه سال گذشته علیه کشورها و شخصیّتهای مختلف آن را به اجرا درآورده است. اسرائیل به هیچ قیمتی راضی نخواهد شد که یک قدرت هسته‌ای را در خاورمیانه در کنار خود ببیند و عرب و فارس و ترک برای او تفاوتی ندارد و بدون هیچ تعارفی در اولین فرصت ممکن علیه مراکز و دانشمندان هسته‌ای در منطقه اقدام نظامی خواهد کرد.

امتیاز شما: هیچ میانگین امتیاز: 3 (از 2 رای)