معاون غذا و دارو دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه: داروی پروفسور مصطفایی موثر است ولی درمان قطعی کرونا نیست

سرویس کرمانشاه _ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه گفت: بر اساس مستندات ارائه شده، داروی پروفسور مصطفایی دارویی خوب و موثر در درمان کرونا است، ولی نمی توان به عنوان درمان قطعی کرونا این دارو را معرفی کرد.

کرونا
به گزارش کردپرس؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه گفت: خبری در یک خبرگزاری و به دنبال آن در فضاهای مجازی و رسانه ها منتشر گردیده و در آن به نقل از اینجانب برای داروی MAB98 از عنوان داروی قطعی کرونا استفاده شده که چنین موضوعی صحت ندارد.

وی افزود: دارویی که دکتر مصطفایی بر روی آن کار کرده و آزمایش های بالینی را نیز انجام داده است، در درمان بیماری کرونا کمک کننده و موثر بوده ولی درمان قطعی کرونا محسوب نمی شود.

دکتر قباد محمدی خاطرنشان کرد: متاسفانه خبرگزاری مذکور به نقل از اینجانب از عنوان داروی قطعی استفاده کرده است که چنین چیزی از طرف بنده عنوان نشده است.

وی افزود: برای صدور مجوز این دارو، مدارک لازم به سازمان غذا و دارو ارسال شده و احتمالا ظرف دو هفته آینده مجوز آن صادر شود

محمدی ادامه داد: همچنین برای داروهای گیاهی دیگر نیز که کمک کننده در درمان بیماری هستند از جمله سه داروی دیگر در سازمان غدا و دارو مجوز صادر شده است و این دارو نیز در نوبت طرح در کمیسیون مربوطه در سازمان غذا و دارو است.

بخش اخبار: 
اصلی