ترامپ و لقمان حکیم

محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی‌ادبان. این جمله را می‌توان بر دیوار سیاست پساترامپ هم نوشت و آویزه گوش کرد. ترامپ نمونه آدم‌هایی است که می‌شود خیلی راحت به هر سیاست‌مداری گفت: اگر می‌خواهی سیاست‌مدار خوبی باشی، کارهای ترامپ را تکرار نکن. برخی را از باب مثال ذکر می‌کنم.

یک. دروغ نگو، بالاخص زیاد دروغ نگو، مهم‌تر این‌که در دنیای رسانه‌های آزاد و فضای مجازی دروغ نگو.

دو. کرامت انسان‌ها را زیر سؤال نبر و میان سفید، سیاه، لاتین‌تبار، زن، مرد، مسلمان و غیرمسلمان در رعایت حقوق شهروندی تفاوت و تمایز قائل نشو.

سه. به محیط‌زیست احترام بگذار و اهمیت آن‌را دریاب و مثل ترامپ، از کنوانسیون‌ها و توافق‌های بین‌المللی برای حفاظت از کره زمین، خارج نشو.

چهار. اهمیت سازمان‌های بین‌المللی را دریاب، نقش آن‌ها در توسعه خرد و عقلانیت در نظام پیچیده جهانی امروز را درک کن، نقد آن‌ها آزاد و برشمردن کاستی‌های‌شان واجب است، اما احترام گذاشتن به خرد جهانی را یاد بگیر و در اوج بیماری کرونا سازمان بهداشت جهانی را ترک نکن.

پنج. اخلاق سیاسی داشته باش، از سیاست‌مداران دیگر با احترام یاد کن، و به رؤسای جمهوری پیش از خودت یا بقیه سیاست‌مداران توهین نکن.

شش. از ابزارهای رسانه‌ای نظیر توئیتر غیرمسئولانه استفاده نکن.

هفت. حرمت اصحاب رسانه را نشکن، و رسانه‌هایی را که مخالف و منتقد تو هستند به صفات نامناسب و ناروا متهم نکن.

هشت. انسجام اجتماعی جامعه را با تفکیک‌های هویتی ساختگی، برانگیختن گروه‌های انسانی علیه یکدیگر و دوقطبی‌سازی بر هم نزن.

نهم. حقوق زنان را محترم بشمار، و سهم آنان در اداره جهان و نقش‌شان در جامعه را کم‌اهمیت جلوه نده.

دهم. میان انسان‌ها جدایی نینداز و جز با معیار انسانیت و حقوق بشر با ایشان مواجه نشو.

یازدهم. از قدرت عمومی برای رسیدن به منافع شخصی خود و خانواده‌ات استفاده نکن.

دوازدهم. خودشیفته نباش.

سیزدهم. قدرت را غیرمسئولانه و برای افزودن بر میزان کلی خشونت در جامعه انسانی به‌کار نبر.

چهاردهم. بسیج سیاسی خشونت‌آمیز را تسهیل و ترغیب نکن.

پانزدهم. قانون عادلانه محصول فرایندهای دموکراتیک را حتی وقتی به زیان توست، محترم بشمار.

اگر لقمان حکیم در احوالات آقای ترامپ دقت کند و با همان قاعده آموختن ادب از بی‌ادبان، سیاست‌نامه تنظیم کند، کتابی می‌شود که هر سیاست‌مداری شایسته است آن‌را چند بار بخواند.

بخش اخبار: 
اصلی