چگونه پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم را یاری دهیم؟

نویسنده: 
احمد الفرجابی
ترجمه: 
حمیدە کیانی
چگونه پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم را یاری دهیم؟

تقدیم به آن دسته از مسلمانانی که دفاع کردن از ساحت مقدس رسول خدا را بر خود واجب می‌دانند.

 چگونه از رسول خدا– صلّی‌الله علیه وسلّم– دفاع و حمایت کنیم؟ 

کسی که به یاری و دفاع از پیامبر عزیزمان بشتابد خداوند او را از این آیه بی‌نصیب نمی‌کند که می‌فرماید: 

«و رفعنا لک ذکرک» ‏و آوازه تو را بلند نكرديم و بالا نبرديم‌؟‏

 همچنین کسانی که به هتاکی و اهانت به پیامبر گرامی اسلام می‌پردازند مشمول این آیه قرار می‌گیرند که الله تعالی در سوره‌ی کوثر می‌فرماید: «إن شانئک هو الأبتر» بدرستی که شماتت‌گو و دشمن تو ابتر و بی‌دنباله است. بنابر این کسانی به پیامبر اسلام – صلّی‌الله علیه وسلّم– اهانت و دست‌درازی می‌کنند مانند کسانی هستند که گرد و غبار را به طرف آسمان پرتاپ می‌کنند؛ طوری که گرد و غبار بر روی سر آنان می‌ریزد و آسمان با وجود این کار آنان، صاف می‌ماند. 

همانطور که همه می‌دانیم که رسول ما – صلّی‌الله علیه وسلّم– از جانب خداوند متعال تمجید و ستایش شده است؛ بنابراین او به مدح و ستایش شخص دیگری نیاز ندارد و الله متعال خود به دفاع از رسول خود– صلّی‌الله علیه وسلّم– می‌پردازد و می‌فرماید: «یعصمک من النّاس»(مائده: ٦٧) و خداوند تو را از خطرات احتمالی کافران و اذیّت و آزار مردمان محفوظ می‌دارد.

همچنین در آیه‌ی ٩٥ سوره‌ی حجر می‌فرماید: «إنا کفیناک المستهزئین»؛ زیرا ما با فرو فرستادن عذاب، شرّ استهزا کنندگان را از تو باز مى‌داریم.

و در آیه‌ی ١٣٧بقره می‌فرماید: «فسیکفیکهم الله»؛ که خدا ترا کفایت خواهد کرد، خدا ترا بس خواهد بود.

بنا بر این اگر ما مسلمانان به دفاع از رسول الله می‌پردازیم برای ما مایه‌ی افتخار است و بلکه بر ما واجب است که از رحمة للعالمین در برابر دشمنان حمایت و دفاع کنیم.

در زیر به برخی از راه‌های پیروزی و چگونگی حمایت و دفاع از حضرت محمّد المصطفی – علیه الصلوات والبرکات- را ذکر می‌کنیم:

١- شناخت پیامبر اسلام در از طریق مطالعه‌ی سیره و زندگینامه و فضایل اخلاقی‌اش.

٢- احترام و اهمّیّت دادن به سنّت او و همچنین حریص بودن بر عمل کردن به آنچه در سیره‌ی رسول خدا آمده که وحی از جانب خداست.

٣- ترجیح و برتری دادن محبّت رسول الله بر جان خود، پول، دارایی و فرزندان.

٤- افزایش فرستادن صلوات بر آن حضرت – صلّی‌الله علیه وسلّم–.

٥- بخشیدن مال و وقت برای نشر دعوت و سیره‌ی آن حضرت.

٦- داشتن اشتیاق فراوان برای دیدار و لقای رسول مهربانی– صلّی‌الله علیه وسلّم– 

٧- تحریم صاحبان شرکتها و کالاهایی که به آن حضرت هتّاکی و بی‌حرمتی می‌کنند.

٨-آموزش دادن سبک زندگی و سیره‌ی آن حضرت به فرزندان و تعیین زندگینامه‌ی پیامبر اسلام به عنوان یکی از منابع درسی. 

بدون امتیاز