پروژه‌ی پیشنهادی کنشگران سردشتی، ملّی شد

پروژه‌ی پیشنهادی کنشگران سردشتی، ملّی شد

پروژه‌ی پیشنهادی کنشگران سردشتی به‌عنوان تنها پروژه‌ی منتخب جهت اجرای ملّی روز جمعه ٤ بهمن‌ماه ٩٨ در تهران انتخاب شد.

بنا به گزارش اصلاحوب پروژه‌ی پیشنهادی برخی از فعّالان مدنی سردشت در نشست چالشی تبادل تجارب پروژه‌محور كنشگران منتخب كشوری«روستاهای دوستدار كودك» به‌عنوان تنها پروژه‌ی منتخب جهت اجرای ملّی در سطح روستاهای كشور با تعهّد جمعی شماری از كنشگران به اجرایی كردن آن در مناطق فعّالیّتی خود ذیل نام «گفت‌وگو برای روزهای شاد»، انتخاب شد.

بدون امتیاز