ویدئو: اهمیت میراث دینی برای حرکت‌های اسلامی در عصر حاضر

ویدئو: اهمیت میراث دینی برای حرکت‌های اسلامی در عصر حاضر
سخنران: دکتر عبدالرحمن پیرانی
زمان: 27:26 دقیقه
 زبان: فارسی