سومین جلسه‌ی شورای مرکزی جماعت برگزار شد/ انتصاب عثمان عباسی به عنوان مسؤول روابط عمومی جماعت

سومین جلسه‌ی شورای مرکزی جماعت برگزار شد/ انتصاب عثمان عباسی به عنوان مسؤول روابط عمومی جماعت

بە ریاست دبیرکل جماعت، سومین جلسه‌ی شورای مرکزی جماعت در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲ و ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تشکیل و عثمان عباسی به‌عنوان مسؤول جدید روابط عمومی جماعت منصوب شد.

 

بنا بە گزارش اصلاحوب، در این نشست دو روزه‌، شورای مرکزی، ساختار اداری جماعت را مورد بررسی قرار داد و ساختار جدید با محوریت حوزه‌ی فرهنگی اجتماعی تصویب شد. 

در این نشست، به پیشنهاد استاد عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح و تأیید شورای مرکزی، عثمان عباسی به عنوان مسؤول روابط عمومی جماعت منصوب گردید. عثمان عباسی دانش‌آموختە‌ی جامعە‌شناسی و عضو پیشین روابط عمومی مرکزی جماعت در چند دورەی پیش است.

گفتنی است در این نشست، از زحمات هشت‌ساله‌ی جمال اسماعیلی مسؤول پیشین روابط عمومی جماعت تقدیر شد.

در این نشست دبیرکل جماعت بیاناتی را ایراد کرد که مشروح آن، بە زودی منتشر می‌شود.

سومین جلسه‌ی شورای مرکزی جماعت برگزار شد/ انتصاب عثمان عباسی به عنوان مسؤول روابط عمومی جماعت
سومین جلسه‌ی شورای مرکزی جماعت برگزار شد/ انتصاب عثمان عباسی به عنوان مسؤول روابط عمومی جماعت
سومین جلسه‌ی شورای مرکزی جماعت برگزار شد/ انتصاب عثمان عباسی به عنوان مسؤول روابط عمومی جماعت

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
دوست (مهمان)
1398/11/03

خدمت کاک عثمان عباسی عزیز، تصدی این مسئولیت جدید را شادباش می‌گویم. بدون شک کار سختی در انتظار خواهید داشت، چون سلف شما مدیری توانمند و دارای اشراف خوبی بر امور بود. شما هم به‌عنوان بخشی از روابط عمومی بدون شک دارای تجارب ارزندەای هستید و باید مدیریت خود را بر کلیات متمرکز نموده و از جزئی‌نگری خودداری نموده و بصورتی مشارکتی به تمشیت امور بپردازید. امیدوارم با همکاری دلسوزان، روابط عمومی مانند گذشته جایگاه قبلی خود را در جماعت حفظ نماید.