ده سفارش برای روزهای دهگانه

ترجمه: 
اصلاحوب
ده سفارش برای روزهای دهگانه

 بدانید که روزگار نسیم‌های فرح‌بخشی دارد پس خود را در معرض آن قرار دهید.

١-  در این ایام یک ختم کامل قرآن پیش رو داری اما کمتر کسی آن را انجام می‌دهد؛ پیامبرت هر هفته یک بار قرآن را ختم می‌کرد پس به او اقتدا کن.

٢-  برای قرائت قرآن از گوشی موبایلت استفاده کن؛ اگر به گوشی‌های هوشمند عادت کرده‌ای و نمی‌توانی آن را ترک کنی پس در راستای ازدیاد ایمانت و برای قرائت قرآن و اذکار بامدادی و شامگاهی از آن بهره‌برداری کن.

٣-  سنت تکبیر مطلق در مسیر راه و در ماشین و در اوقات انتظار را فراموش مکن که غنیمتی گران و گنجی پنهان است. 

٤-  سنت تکبیر در نهان و آشکار را به فرزندانت بیاموز و هم‌زمان نیت کن که در بخشی از پاداش حجاج با آنها شریک باشی و به خدا و شعائر اسلامی افتخار کنی (عبادت بدنی + عبادت قلبی).

٥-  نه روز اول این روزهای دهگانه یا هر چند روزی که توانستی روزه بدار به ویژه روز عرفه که گناه دو سال را می‌آمرزد. 

٦-  زنی که به خاطر عذر شرعی روزه نمی‌گیرد، باید همسر و فرزندانش را به روزه تشویق کند. (باعث خیر همانند عامل آن است)

٧-  شب‌زنده دار باش که رسول خدا هیچ وقت این عمل را ترک نمی‌کرد. هر وقت خسته یا بیمار بود نشسته نماز شبش را ادا می‌کرد. در سایر ایام هم چنین می‌کرد چه رسد به بهترین روزهای دنیا که این ده روز است. سعید بن جبیر می‌گفت: در این شب‌ها چراغ خانه‌هایتان را خاموش نکنید. کنایه از نماز شب خواندن.

٨-  صدقه: هر روز صدقه بده هر چند اندک باشد؛ هر چه توانستی صدقه را افزایش بده. صدقه را پنهانی بده تا از پاداش صدقه‌ی پنهانی برخوردار شوی.

٩-  نیت گوهری است پنهان: برای خواب و خوراک و کار و سایر عادات نیت پاکی داشته باش تا به عبادت تبدیل شود. 

امام محمد غزالی می‌گوید: هر عمل مباحی که با نیت صحیحی انجام گیرد به اعمال صالحی تبدیل می‌شود که باعث نزدیکی به خدا و کسب درجات عالی می‌شود. 

١٠-  دعا کلید بخشش است: اوقات پنج‌گانه‌ی اجابت دعا را غنیمت شمار: بین اذان و اقامه، پس از نمازهای فرض، در سجده، در یک سوم آخر شب و ساعتی از روز جمعه. به یاد داشته باش که بهترین دعا، دعای روز عرفه است. 

در پایان بدان که عبادت در این روزها نشانه‌ی جوانمردی است اما استمرار عبادت پس از آن پاکی پس از پاکی و نور علی نور است. 

    آغاز ایام نیکوکاری و پاداش بر شما گوارا باد.

بدون امتیاز