نسبت میان انحصارطلبی اخوان‌المسلمین با وضعیت مصر در زمان ریاست‌جمهوری مرسی

یوسف سلیمان‌زاده

به قول یکی از دوستان از نظافت چی تا مدیر ارشد سیستم دولت از افرادی تشکیل شدند که اخوان بودند.
آیا این بها ندادن‌‌ها دلیل بر این اتفاقات بود؟ البتّه این تهمت دشمنان اسلام و سکولارهای معاند به جریان اسلامی برای بد جلوه دادن عملکرد اسلامگرا‌‌هاست وگرنه کارشناسان یکی از دلایل حذف دولت محمد مرسی را عدم تسویه نیروهای غیر خودی و همراهی با سلفی‌‌ها را که بعدها از پشت به آن خنجر زدند می‌دانند.
محمّد مرسی حتّی نوعی استقلال برای الازهر قایل شد و بیشتر نظامیان را در قدرت حفظ کرد. البتّه حتّی اگر مرسی در بدنه‌ی حکومتش از نیروهای خودی هم استفاده می‌کرد حق مسلّم خودش بود امری معمول در حاکمیت‌‌های دینی و غیردینی‌.
در یک سیستم دموکرات افراد در سایه‌ی به کارگیری نیروهای خودی مورد مذمت واقع نمی‌شوند و کودتا توجیه‌گر حذفشان نیست، بلکه بر طبق همان سازوکاری که بر نهاد دولت تکیه زده‌اند از قدرت خلع می‌شوند. همچنان که قبلاً هم گفتم ترفند سکولارهای حاقد و مسلمانان جاهل این است که دولت محمد مرسی را بدون توجّه به ظرفیت‌‌های مصر و اختیارات مرسی با ایده‌آل‌‌های یک نظام دموکرات مقایسه می‌کنند ولی وقتی به حاکمیت استبدادی سیسی و مبارک می‌رسند با شیوه‌ای مزوّرانه آن را توجیه می‌کنند.
وقتی در سیاست احزاب وزن می‌شوند باید این احزاب بی شک در انتخاب همراهان دقّت کنند چون عملکردشان در ترازوی افکار عمومی توزین می‌گردد.
کودتا به خاطر اخوانی کردن دولت توسّط محمّد مرسی یک توجیه کاملاً مزوّرانه از سوی سکولارهای حاقد به جهت بدنام نمودن جریان وسطیت اسلامی است.

بخش اخبار: 
اصلی