یک اشتباه و چند نکته

سید علاالدین حیدری

اهانت یک مداح در پخش زنده یک برنامه تلویزیونی به شخصیتهای مورد احترام اهل سنت حاوی چند نکته بود.

اینکه این شخص چرا و به چه دلیل مرتکب چنین عمل دور از شان انسانی و اخلاقی گردید جای تامل و تاسف دارد اما شاید مهمترین دلیل آن کج فهمی از دین و پایین بودن سواد دینی باشد .

بزرگان شیعه ، حضرت امام خمینی (ره) و شخص مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همیشه نسبت به اهل سنت و بزرگان آنها احترام خاصی قائل بوده و هرگونه تهمت و صب آنها را باطل و حرام اعلام نموده اند .

اتفاقی که در این شبکه افتاد باعث تالم خاطر جامعه اهل سنت گردید ، اما نوع برخورد مسئولین با خاطیان و مسئولین آن حامل پیام مثبتی بود که جای تامل و تقدیر دارد .

نوع واکنش جامعه اهل سنت و برادران اهل تشیع به این اقدامِ مذموم ، نشان دهنده درک و فهم بالای دینی و اجتماعی جامعه داشت.

وقتی یک مداح اینچنین عملی را انجام می دهد و جامعه اهل تشیع در کنار اهل سنت نسبت به آن واکنش نشان میدهند و آنرا محکوم و تقبیح می کنند ، حامل پیام همدلی و وحدت است.
وقتی مداحانی را می بینیم که عمل هم صنفِ خود را تقبیح می کنند یعنی جامعه ما بسمت وحدت در عین کثرت پیش می رود .

وقتی جامعه اهل تشیع همگام با اهل سنت نگران و متاسف می شوند یعنی ما یک گام نه صد گام بسمت اتحاد پیش می رویم .

وقتی رهبری نظام فتوای شرعی و حکم حکومتی می دهد که توهین به مقدسات اهل سنت حرام است و هرکس مرتکب چنین عملی شود خواسته یا ناخواسته در خدمت دشمن است و یا توهین به همسران پیامبر ( ص) را توهین به پیامبر می داند یعنی نیت تفرقه افکنان آب در هاون کوبیدن است و راه بجایی نمی برند .

شاید اگر حماقت این شخص در شبکه ۵ نمی بود ما امروز به این نکات ظریف واقف نمی شدیم و حس ظریف و لطیف برادری را لمس نمی کردیم .

پس ما اهل سنت هم باید ضمن تقبیح و تحقیر این اقدام به این موارد هم دقت داشته باشیم که اگر مداحی سرِخود چنین کاری می کند ، از آنطرف صداوسیما بدون درنگ آنرا محکوم و عذرخواهی می کند و دستور توبیخ و مجازات عاملین آنرا می دهد .

ملاک سنجش ما از وحدت آن شخص خاص و یا اشخاصی مثل او نیستند بلکه ملاک ما همدلی ها و همدردی هموطنان اهل تشیع است .

اگر چه این حرکات تاسف بار هستند اما مطمئن هستیم که نظر رسمی و عقیده بزرگان شیعه و خصوصا رهبر معظم انقلاب غیر از نظر آن هتاک بیسواد است و آن احترام و کرامت اهل سنت است .

پس ما هم باید هوشیار باشیم که در واکنش هایمان ، هم این نکات را لحاظ کنیم و هم سعی کنیم ناخواسته جامعه را دچار التهاب نکنیم .
دشمن پشت مرزها به انتظار چراغ سبز ما است و به امیدِ تفرقه افکنان نشسته است .

بخش اخبار: 
اصلی