همه با هم برای هموطنان گلستانی

همه با هم برای هموطنان گلستانی
حساب بانکی مؤسسه‌ی خیریه‌ی احسان گلستان
جهت اهدای کمک‌های نقدی
شماره کارت:
۶۱۰۴-۳۳۷۱-۷۰۰۷-۳٦۷۲
شمارە حساب: ۱۳٥٤۸۳٦۹۰۳
#گلستان 
بدون امتیاز

.:: جدیدترین ::.

نقش مسجد در دعوت عمومی دین و دعوت (1398/01/28)