اهدای جایزه‌ی نقدی یک فعال صلح و مهربانی به سیل‌زدگان گلستان

اهدای جایزه‌ی نقدی یک فعال صلح و مهربانی به سیل‌زدگان گلستان
رئوف آذری فعّال صلح و مهربانی جایزه‌ی نقدی دکتر تقی ابتکار خود را به سیل‌زدگان گلستان اهدا کرد.
رئوف آذری فعّال صلح و مهربانی و کنشگر سواد رسانه‌ای جایزه‌ی نقدی سالانه‌ی دکتر تقی ابتکار را که در  ۱۸اسفندماه ۹۷ از دست معاون رییس‌جمهور در امور بانوان و شهردار تهران به پاس فعّالیت‌های مرتبط با حوزه‌ی صلح و محیط زیست در قالب گروه «بالویزانی ژینگه»، دریافت کرده بود، به سیل‌زدگان گلستان، اهداء کرد.
رئوف آذری متولّد ۱۳٥۳ بیوران سردشت است. وی یکی از فعّالان زیست‌محیطی و ایده‌پرداز و مدیر «کمپین مهربانی‌های کوچک» و «چالش بلوط» در غرب کشور است. وی در جریان زلزله‌ی استان کرمانشاه، به مدت دو ماه در منطقه حضور داشت.
بدون امتیاز