مدتیست برام شبه ایجاد شده که ایا در اسلام نیز مثل مکاتب مادی، هدف وسیله را توجیه می کند یا نه؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
مخصوصا که جایی خواندم در صدر اسلام از روش مکر برای ترور و کشتن افرادی مثل کعب بن اشرف و چند نفر دیگر استفاده شده. خیلی ذهنم درگیر شد. چون قتل اینها فرمان خدا نبوده و اینا مسلح نبودن در هنگام کشته شدن. اگه بپذیریم باید الان هم کشتن مخالفان اسلام به شیوه غافلگیرانه، درست باشه. ممنون میشم پاسخ بدهید

کعب ابن اشرف یکی از دشمنان سرسخت پیامبر(ص) و مسلمانان بود و بیش از همه‌ی یهودیان، پیامبر را آزار می‌داد و حتی آشکارا با پیامبر اعلان جنگ نموده بود. بعد از واقعه‌ی بدر نزد قریش رفت و با سرودن اشعاری، احساسات و کینه‌های مشرکین را علیه، پیامبر برانگیخت و از مشرکان خواست علیه پیامبر بجنگند. آیه‌ی‌یک سوره‌ی نسا در مورد کارهای او فرود آمده است. کعب، پیامبر را در مدینه هجو می‌کرد و نیز علیه زنان صحابه، شعرهای ناروایی می‌سرود و با نیش زبان، مسلمانان را آزرده می‌کرد. پیامبر خدا(ص) فرمان قتل او را صادر کرد و فرمود خدا و رسول خدا را می‌آزارد. برخی از مسلمانان از جمله برادر شیری کعب، برای کشتن او اعلام آمادگی کردند و او را کشتند. زیرا او نیرنگ به کار برده بود، کیفر او نیز برابر با خدعه‌ای بود که به کار می‌برد، او یکی از نیرومندترین و با نفوذترین افراد بود و خود، دژی داشت و با تمام وجود علیه دین اسلام و پیامبر می‌کوشید، نیرنگ‌های گوناگونی برای آسیب‌رساندن به دین اسلام و مسلمانان به کار می‌برد. در واقع خود زمینه‌ی کشته‌شدن خود را فراهم نمود. کشتن او برای دیگر یهودیان که همیشه آهنگ جنگ و زیان رساندن به پیامبر و مسلمانان را داشتند، درس عبرت بود. بعد از مرگ او به خود آمدند و فهمیدند نباید علیه دین اسلام و پیروانشان نیرنگ به کار ببرند. مشرکان فراوانی در جنگ‌ها اسیر می‌شدند و همگی آزاد می‌شدند و پیامبر با برخی از آنان پیمان امان‌نامه امضا می‌کرد که تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی کنند و از مزایای اجتماعی بهره‌مند گردند. اما کسی که خیانت می‌کرد و دیگران را نیز علیه دین اسلام می‌شوراند و علیه اسلام تبلیغات می‌کرد، به سزای اعمال خود می‌رسید تا دیگران را به فتنه نیاندازد.(برای آگاهی بیشتر به کتاب‌های سیره مراجعه شود).