افزايش پلکانی تعرفه برق پرمصرف‌ها امسال کليد می‌خورد

معاون وزير نيرو با بيان اينکه امسال اولين مرحله افزايش تعرفه برق مشترکان پرمصرف اجرا خواهد شد، گفت: براي آغاز اين کار، تعرفه برق ادارات دولتي‌ای که الگوي مصرف را رعايت نکنند، ۲۰ درصد افزايش يافته است. به گزارش فارس، همايون حائري روز گذشته در اولين نشست خبري خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که پرسيد چرا تعرفه برق مشترکان به صورت يکسان افزايش مي‌يابد و آيا بهتر نيست مشترکان پرمصرف تعرفه برق بيشتري را پرداخت کنند، چراکه مشترکان پرمصرف با افزايش مصرف، سوبسيد بيشتري نيز از دولت دريافت مي‌کنند، گفت: وزارت نيرو دريافت پول برق بيشتر از مشترکان پرمصرف يا همان افزايش پلکاني برق را تدوين کرده است؛ به این دلیل که ما معتقديم مشترکاني که بيشتر از الگوي مصرف برق مصرف مي‌کنند، بايد قيمت واقعي آن را بپردازند. او افزود: وقتي قيمت برق ارزان باشد، مشترکان پرمصرف تلاشي براي مصرف بهينه نمي‌کنند و حتي از سوبسيد بيشتري برخوردار مي‌شوند. حائري با اشاره به اينکه در حال حاضر قيمت تمام‌شده برق با قيمت تکليفي فاصله زيادي دارد، به‌طوري‌که 50 درصد قيمت تمام‌شده از مشترکان دريافت مي‌شود، گفت: افزايش پلکاني و دريافت واقعي قيمت برق از مشترکان پرمصرف که اتفاقا سوبسيد بيشتري از دولت دريافت مي‌کنند، جزء برنامه‌هاي اصلي وزارت نيرو است که امسال اولين مرحله آن که همان دريافت قيمت برق بر اساس الگوي مصرف و قيمت واقعي خواهد بود، اجرا خواهد شد و مشترکان پرمصرف پول برق بيشتري پرداخت خواهند کرد. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، با اشاره به اينکه اين برنامه تدوين شده است، اظهار کرد: براي شروع اين کار، قيمت برق ادارات دولتي‌ای که الگوي مصرف را رعايت نکنند و مصرف برق آنها بيشتر از الگو باشد، 20 درصد افزايش يافته است. حائري در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که پرسيد ادارات دولتي پولي که برای مصرف برق پرداخت مي‌کنند از بيت‌المال است و براي آنها هيچ ضرورتي در کاهش مصرف وجود ندارد، گفت: طبق دستور رئيس‌جمهوری، ادارات دولتي بايد پول برق خود را پرداخت کنند. بنابراين اگر پول برق را پرداخت نکنند و طبق گزارش ديسپاچينگ، مصرف برق آنها بيشتر از الگوي مصرف باشد، از بودجه آنها کم خواهد شد

بخش اخبار: 
اصلی