نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد

نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد

نماز عید فطر در مسجد رسالت تهران با حضور بی‌سابقه‌ی نمازگزاران اهل سنت ضمن کمبود مکان و وجود برخی موانع برگزار شد. 

به گزارش اصلاح‌وب، از ساعت ۵:٣٠ صبح نمازگزاران در مسجد حاضر شده و به دلیل پر شدن مسجد، قبل از موعد مقرّر‌، نماز به امامت ماموستا عبدالرحمن نظری اقامه شد و بلافاصله با پر شدن تمامی طبقات مسجد، برای بار دوم نماز اقامه شد.

متأسفانه علیرغم آرامش نمازگزاران و عدم رخداد هیچ اتفاق غیر معمولی، نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در  اطراف مسجد، ورودی‌های منتهی به مسجد را بسته و از ورود تعداد زیادی از نمازگزاران مشتاق به مسجد خودداری کرده و اجازه اقامه مجدّد‌ نماز داده نشد و نمازگزاران صبورانه راهی خانه‌هایشان شدند.

نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
نماز عید فطر مسجد اهل سنت رسالت تهران همراه با برخی محدودیت‌ها اقامه شد
بدون امتیاز