آیا سود سهام عدالت حرام است یا حلال؟

شماره: 
0

سود سهام عدالت از بهره بانکی جداست و درآمد هر فرد از شرکت‌هایی است که دولت درآمد آن‌ها را به مردم می‌دهد.